HISTÓRICO B5. Artículos de la sección consejos escolares de la revista Barcelona Educación

B5.41 Famílies en xarxa. Revista núm 70 (2009)

B5.40 Construir l'escola. Article de Jaune Cela sobre la participació dels pares i les mares en els CEMD i CEMB. Revista núm. 62 (2007)

B5.39 Els Drets Educatius de la Infància. Xavier Bonal, adjunt al Síndic de Greuges, analitza els reptes de l'educació a Barcelona. Revista núm. 61 (2007)

B5.38 La sisena hora. Primeres reflexions sobre l'ampliació de l'horari escolar. Revista núm. 59 (2007)

B5.37 La participació. Una reflexió de Pere Darder sobre els consells escolars. Revista núm. 58 (2007)

B5.36 Els plans comunitaris de Roquetes i Trinitat Nova. Revista núm. 57 (2007)

B5.35 Xarxes al Poble-Nou. Revista núm. 56 (2006)

B5.34 La LOE i la participació. Revista núm. 55 (2006)

B5.33 El Drac del Turó Blau (experiència de participació). Revista núm. 52 (2006)

B5.32 I les AMPAS, cap a on anem?. Revista núm. 51 (2006)

B5.31 La selecció de les direccions. Revista núm. 49 (2005)

B5.30 El repte de la participació. Revista núm. 48 (2005)

B5.29 Nous horitzons (procés de renovació CEM). Revista núm. 47 (2005)

B5.28 La conciliació dels temps. Revista núm. 46 (2005)

B5.27 Treball en comú. Revista núm. 45 (2005)

B5.26 L'alumnat participa. Models de participació. Revista núm. 44 (2005)

B5.25 L'acollida a les famílies. Acolliment inicial a l'Eixample i Sant Andreu. Revista núm. 43 (2004)

B5.24 L'impuls de la participació i mediació a la comunitat escolar. Revista núm. 42 (2004)

B5.23 Els temps estan canviant. Organització social del temps i l'horari escolar. Revista núm. 40 (2004)

B5.22 Aprendre a fer de pares i mares. Revista núm. 39 (2004)

B5.21 Qui son i qué hi fem? els representants municipals en els consells escolars.Revista núm. 37 (2004)

B5.20 Un nou impuls a la participació. Revista núm. 35 (2003)

B5.19 Les comissions d'escolarització. Revista núm. 34 (2003)

B5.18 Els consells escolars als centres concertats. Revista núm.33 (2003)

B5.17 L'observatori de la participació. Revista núm. 31 (2003)

B5.16 Qualitat i educació. Revista núm. 29 (2002)

B5.15 Eleccions als consells escolars de centre. Revista núm. 28 (2002)

B5.14 Els consells escolars de centre i la LLei de Qualitat. Revista núm. 27 (2002)

B5.13 Les escoles de mares i pares. Una necessitat en el sigle XXI. Revista núm. 26 (2002)

B5.12 Aprendre a "Participar" Practicant. Alumnes de secundària. Revista núm. 25 (2002)

B5.11 Un nou decret de preinscripció i matriculació. Revista núm. 24 (2002)

B5.10 Jornades sobre el Mapa Escolar de la ciutat de Barcelona. Revista núm. 23 (2002)

B5.09 Participació dels representants de l'alumnat de secundària. Revista núm. 22 (2001)

B5.08 L'adequació del Mapa Escolar de Barcelona. Revista núm. 21 (2001)

B5.06 Qui escolta els Consells Escolars?. Revista núm 19 (2001)

B5.05 La representació als consells Escolars. Revista núm. 18 (2001)

B5.04 Per molts anys de participació. Revista núm. 16 (2001)

B5.07 De que serveix participar-hi als Consells Escolars?. Revista núm. 20 (2000)

B5.03 La participació en els centres docents. Revista núm 14 (2000)

B5.02 Nois i noies immigrants a l'escola. Revista núm.13 (2000)

B5.01 La preinscripció escolar a la ciutat de Barcelona. Revista núm.12 (2000)

Compartid este contenido