Barcelona Cultura

CULTURA VIVA és un programa obert de recerca i desenvolupament de projectes per reconèixer i afavorir espais de participació, circulació i coproducció cultural a Barcelona. Un programa transversal coordinat per l’Institut de Cultura de Barcelona en col·laboració amb diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona, entitats i projectes socials i culturals de la ciutat.

CULTURA VIVA treballa des de la relació entre les comunitats, les institucions i els espais independents de la cultura a partir del reconeixement i l’enfortiment de la producció cultural descentralitzada, participada i en xarxa.

CULTURA VIVA es vincula al Consell de Cultura de Barcelona com una plataforma des d’on fer recerca amb el teixit local organitzat per obrir processos de debat i donar visibilitat a les innovacions socials i econòmiques de la cultura.

Tant els projectes com les recerques, que beuen i busquen enfortir diferents processos oberts des de la ciutadania, es despleguen al voltant de:

4 eixos
transversals:

Gestió comunitària

Els moments de crisi no són per “inventar” la gestió comunitària, però sí per a que les institucions públiques en garanteixin l’existència i la sostenibilitat. Volem entendre els béns comuns no com una realitat enfrontada a allò públic, sinó com a processos vius al territori que assenyalen noves formes de fer i ser institució pública.

ECONOMIES CULTURALS

Les innovacions en cultura no es basen exclusivament en generar un model econòmic alternatiu, sinó que es consoliden al voltant d’un conjunt de pràctiques que ens obliguen a experimentar i habilitar noves estratègies socials i institucionals d’explotació de la cultura: models posicionats i formes d’explotació participades per les comunitats que les generen. Des dels procomuns digitals a les formes de l’economia social i cooperativa, cal abordar els reptes per a reconèixer i eixamplar aquests processos d’innovacions socioeconòmiques.

DEMOCRÀCIA

La radicalitat democràtica, la transparència, els valors i principis ètics en el bon govern de la cultura com a marc d’estimulació de la dinàmica social. Una eina, també, per garantir la innovació en els processos de desenvolupament de les polítiques públiques.

INNOVACIÓ CIUTADANA

Una cultura feta, no d’objectes i d’experiències tancades, sinó de processos dinàmics, de construcció o cooperació oberts a múltiples tipus de contribucions. Una forma d’entendre la cultura com un laboratori de la societat en el qual assajar i prototipar respostes a les seves crisis sistemàtiques.

@CulturaVivaBcn
16-03-2018 22:00
Proposem crear un nou context de festa major que vagi més enllà del concepte de música en viu i per això volem que… https://t.co/kSrJOy1zoo
@CulturaVivaBcn
16-03-2018 09:49
RT @FabraiCoats: Coneixeu la #FàbricaDeCreació? Sabeu quines activitats acull? Festivals, música de petit format, jornades, actes... Subs…
@CulturaVivaBcn
15-03-2018 11:32
Estem celebrant el taller de #MúsicaAlCarrer a la @FabraiCoats amb la participació de diversos agents de l'ecosiste… https://t.co/gyLOY9FaQA