Barcelona Cultura
VALORES Y ECONOMÍAS DE LA CULTURA

VALORES Y ECONOMÍAS DE LA CULTURA

El paradigma de la cultura com a bé comú desafia moltes de les convencions i idees entorn del valor de la cultura que han circulat fins al moment. D'una banda ens obliga a repensar el paper de les institucions públiques cap a la superació de la seva funció tradicional de meres facilitadores de l'accés a la cultura. Si entenem la cultura com un bé comú, les institucions passen a ser immediatament garants d'un accés productiu a la cultura, transformant-se en infraestructures que han de permetre que tant la ciutadania com les empreses o entitats sense ànim de lucre puguin treballar, remesclar, explotar i beneficiar-se del nostre patrimoni comú. Aquest replantejament del vessant institucional de la cultura contribuirà a ampliar el gradient de formes d'accedir-hi però servirà també per posar en circulació patrimonis que, recordem-ho, ens pertanyen a totes i tots.

La cultura comuna no és simplement un model econòmic alternatiu, sinó un conjunt de pràctiques que ens obliguen a habilitar estratègies noves d'explotació de la cultura: models situats i formes d'explotació participades per les comunitats. Un conjunt de pràctiques que ens assenyalen el camí per imaginar formes d'articulació economia/cultura que ni potenciïn processos de gentrificación ni transformin a la ciutadania en consumidors passius de la cultura, sinó que, per contra, els interpel·lin com a coproductors. En aquest bloc abordarem, en definitiva, alguns models situats de gestió de la cultura que entenguin les diferents esferes de valor en les quals aquesta opera i permetin la seva explotació de manera col·lectiva.

  • 1 de març de 2016
  • 10:00 Taller. Impartit per María G. Perulero i Carmen Lozano (Goteo)
  • 16:00 Panel. Hi participen: Montse Romaní, Jaron Rowan, Marion Louisgrand, Josian Llorente, Goteo
@CulturaVivaBcn
12-12-2019 15:37
RT @Indigestio: Demà fem un discofòrum al Poble Sec, i dissabte un altre al @museumusicabcn. T’hi apuntes? https://t.co/v0jriXIJ3g
@CulturaVivaBcn
10-12-2019 11:30
RT @comunificadora: Aquest dijous, 12/12 de 17:00 a 20:00, mirarem de construir les bases de projectes entorn a comuns urbans, gestió comun…
@CulturaVivaBcn
10-12-2019 11:29
RT @ccalbareda: La Barcelona underground: escenaris i música en viu. Un curs amb @riembauet on resseguirem passat i present de les escenes…