Barcelona Cultura

Mapatge col·lectiu Ciutat Vella

Mapatge col·lectiu Ciutat Vella
DATA

27.02.18 - 18:00h

El dimarts 27 de febrer, de 18 a 20 h, a la Seu del Districte de Ciutat Vella (Plaça del Bonsuccés, 3), us proposem participar en una jornada de mapatge col·lectiu entorn de la memòria històrica de Ciutat Vella.

A la jornada volem situar en un mapa consultable en línia els agents, els projectes i els interessos vinculats a la memòria històrica pressents al districte, per tal d'explorar possibles connexions entre iniciatives diverses. Volem aprofitar la jornada per conèixer i debatre col·lectivament quines són les memòries de Ciutat Vella i pensar plegats quines iniciatives de creació cultural comunitària es podrien articular al seu entorn.


@CulturaVivaBcn
25-03-2019 11:55
#Paisatge Podem fer una memòria dels paisatges urbans que desbordi els relats centrats en el patrimoni material i l… https://t.co/G9vYgk7Jya
@CulturaVivaBcn
25-03-2019 11:55
#Feminismes Grup de treball obert, per pensar una memòria dels feminismes a la ciutat i una memòria feminista de la… https://t.co/DhQaDpN1Kf
@CulturaVivaBcn
25-03-2019 11:55
#Arxiu Com arrelar els arxius als territoris? Com fer-ho sostenible? ➡ Grup de treball obert, amb l’acompanyament… https://t.co/gxfVj6fHgx