Barcelona Cultura

Mapatge col·lectiu: Ciutat Vella

Mapatge col·lectiu: Ciutat Vella
DATA

24.04.18 - 17:30h

17.30h, Centre Cívic Pati Llimona

Tornem a Ciutat Vella amb una segona sessió de mapatge col·lectiu per ampliar i aprofundir en el coneixement dels agents, iniciatives i interessos al voltant de la memòria històrica del districte. Quines entitats, organitzacions, col·lectius i persones treballen a Ciutat Vella en iniciatives socials, culturals o comunitàries vinculades a la història i la memòria dels barris? Quines són aquestes iniciatives, accions o projectes? Us proposem situar-les en un mapa interactiu i consultable en línia per començar així a teixir la Xarxa de comunitats de memòria!

El dimarts, 24 d'abril, al Centre Cívic Pati Llimona, a partir de les 17.30 h, us convidem a col·laborar en aquest mapa i, el que és tant o més important, a conèixer i trobar-vos amb altres experiències i conversar sobre com abordem, des d'una perspectiva cultural i comunitària, la qüestió de la memòria dels barris; i com podem vincular aquesta memòria amb el nostre present i futur.

La jornada ha estat organitzada en col·laboració amb el Districte de Ciutat Vella.


@CulturaVivaBcn
25-03-2019 11:55
#Paisatge Podem fer una memòria dels paisatges urbans que desbordi els relats centrats en el patrimoni material i l… https://t.co/G9vYgk7Jya
@CulturaVivaBcn
25-03-2019 11:55
#Feminismes Grup de treball obert, per pensar una memòria dels feminismes a la ciutat i una memòria feminista de la… https://t.co/DhQaDpN1Kf
@CulturaVivaBcn
25-03-2019 11:55
#Arxiu Com arrelar els arxius als territoris? Com fer-ho sostenible? ➡ Grup de treball obert, amb l’acompanyament… https://t.co/gxfVj6fHgx