Democràcia i Drets Digitals

Share
L’Ajuntament de Barcelona impulsa nous processos de participació per coproduir polítiques municipals amb la ciutadania. Decidim.Barcelona és la plataforma...
Share
La revolució tecnològica és una realitat en tots els àmbits de la nostra vida i cal assegurar que no deixa ningú enrere. La reducció de l’escletxa digital en...