Decidim Barcelona

Descripció / Objectius

L’Ajuntament de Barcelona impulsa nous processos de participació per coproduir polítiques municipals amb la ciutadania. Decidim.Barcelona és la plataforma digital i democràtica de participació ciutadana des de la qual es promouen.

Decidim.Barcelona és una aposta per construir una ciutat més oberta, democràtica i col·laborativa.

Decidim.Barcelona és la plataforma de democràcia participativa de la ciutat, una eina de participació transparent i traçable que permet un seguiment exhaustiu de les aportacions ciutadanes i del seu resultat, si han estat incloses o no a les polítiques municipals, o de les respostes que s’han donat des de la institució.

Aquesta infraestructura democràtica, digital i pública està feta amb programari lliure i codi obert, la qual cosa permet a qualsevol ciutadà o ciutadana saber com està construïda, reutilitzar-la o millorar-la. A partir d’aquestes col·laboracions, la plataforma pot créixer i millorar el seu desenvolupament.

Decidim.Barcelona canalitza tots els processos participatius que es porten a terme des de l’Ajuntament. A través d’aquesta plataforma es pot prendre part en els diversos processos oberts de consulta popular. Permet compartir la informació i promoure debats col·lectius, funcionant com a espai de rendició de comptes sobre cada procés. A més, està dissenyada per facilitar la hibridació entre la participació presencial i la digital.

L’Ajuntament lidera la implantació d’aquest model de participació a escala intermunicipal i ha signat un conveni per fer-la arribar a diverses ciutats metropolitanes.

Decidim.Barcelona és un avenç cap a un model de democràcia participativa i deliberativa que busca millorar la qualitat de la gestió municipal i treballar per la coproducció de polítiques públiques, així com corresponsabilitzar la ciutadania en la presa de decisions pressupostàries.

Projectes relacionats

Share
La revolució tecnològica és una realitat en tots els àmbits de la nostra vida i cal assegurar que no deixa ningú enrere. La reducció de l’escletxa digital en...