Compra pública innovadora

Descripció / Objectius

L’Ajuntament de Barcelona ha decidit utilitzar el seu potencial de compra pública per estimular la innovació dirigida a resoldre els reptes de la vida a la ciutat i per amplificar l’impacte de les seves polítiques socials i ambientals.

La compra d’innovació es manifesta com una eina potent per al desenvolupament social i de les persones.

La Directiva 24/2014, de 26 de febrer, promou la contractació pública estratègica, que associa el concepte d’eficiència en la despesa pública amb la promoció d’objectius socials comuns.

Mitjançant la compra pública innovadora, Barcelona vol modernitzar i millorar la qualitat i l’eficiència dels serveis públics, alhora que impulsa el creixement i la competitivitat de les empreses, sobretot de la petita i mitjana empresa, i d’aquesta manera ajudar a crear innovacions que resolguin reptes específics en l’àmbit de la política pública i els serveis als ciutadans i les ciutadanes.

L’Ajuntament proposa una definició àmplia d'innovació en la seva estratègia. Entén la compra pública innovadora (CPI) com l’adquisició de solucions innovadores, que es refereix tant a la innovació en les compres regulars (productes, tecnologies i processos) com a la introducció de la innovació en el mateix procés de compra o en l'organització de la contractació pública mateixa.

Projectes relacionats

Share
Com a ciutat digital puntera i de renom mundial, cada any Barcelona és seu de nombrosos esdeveniments i congressos sobre tecnologia i innovació digital i també...
Share
La innovació oberta és una realitat a les empreses, però cada vegada més també a les administracions. Els rols dels governs van més enllà de la definició i l’...
Share
La innovació ha deixat de ser propietat de les universitats o dels departaments de recerca de les empreses. La innovació oberta és una realitat i les ciutats...