DECODE

Descripció / Objectius

Projecte europeu per a la reapropiació de les dades per part de la ciutadania.

Barcelona és un pol d’innovació i recerca i, alhora, un referent del sud d’Europa pel que fa a les noves tecnologies. L’Ajuntament, compromès amb la recerca com a eina de transformació de la societat, participa en nombrosos projectes europeus per dinamitzar la col·laboració amb actors locals i internacionals, tant públics com privats. El projecte DECODE n’és un bon exemple. 

DECODE, finançat per la Comissió Europea, s’ha elaborat conjuntament amb catorze institucions de sis països i està coordinat per l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest projecte vol promoure la visió de les dades com a bé comú i apoderar la ciutadania amb una infraestructura que la doti de control sobre l’ús que se’n fa, atès que n’és la generadora principal.

L’objectiu és afavorir la sobirania digital de la ciutadania, és a dir, la capacitat que té una persona o un col·lectiu de prendre les seves pròpies decisions respecte al que es fa amb les seves dades, les seves actuacions mitjançant la tecnologia i el seu ús, i cercar una major independència dels poders comercials de les multinacionals o dels estats.

DECODE impulsa un procés de reapropiació de les dades per part de la ciutadania habilitant un control sobre qui, com i per quina raó les utilitza i quins resultats n’obté.

Creant una plataforma transversal, basada en tecnologia blockchain, es vol afavorir una democratització de les dades que permeti emprar-les de manera comuna per millorar la societat.

DECODE vol incrementar la consciència sobre el valor de les dades dins la nostra societat digitalitzada.

Agenda