Tecnologia per a un millor Govern

Share
Pressupost Obert és una eina per facilitar, a la ciutadania i a les organitzacions que hi puguin estar interessades, l’anàlisi i la comprensió dels...
Share
El Mercat Digital és un entorn relacional entre l’Ajuntament i les empreses potencialment proveïdores que agilitza la informació i els processos a totes dues...
Share
La Bústia Ètica és un canal de denúncies ciutadanes contra la corrupció o altres pràctiques que podrien resultar perjudicials per al bon govern de la ciutat de...
Share
Els dispositius d’autenticació digital per a la ciutadania són fonamentals per a la prestació digital dels serveis públics.
Share
Barcelona Ciutat Digital aposta pels estàndards oberts, el programari lliure i l’ús de tecnologies multiplataforma, com ara les web apps progressives, que...
Share
El bon govern es fonamenta en la transparència i la rendició de comptes, també pel que fa a la tecnologia. El món virtual i el món analògic cada cop estan més...
Share
Per assegurar l’èxit del pla de transformació digital, l’Ajuntament de Barcelona transformarà completament la seva forma de treballar. L’objectiu és esdevenir...