Pressupost Obert

Descripció / Objectius

Per saber on van els diners públics.

Pressupost Obert és una eina per facilitar l’anàlisi i la comprensió dels pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona a la ciutadania.

Permet navegar des de les dades pressupostàries més agregades fins al màxim nivell de detall, tant per al exercici actual com per als darrers exercicis.

Facilita la comparació d’allò que s’ha pressupostat amb allò que finalment s’ha executat. I mostra el detall de les factures que hi ha darrere de les despeses pressupostàries executades.

L’eina Pressupost Obert permet baixar dades en formats oberts. Es troba disponible en català, castellà i anglès.