Pressupost Obert

Descripció / Objectius

Pressupost Obert és una eina per facilitar, a la ciutadania i a les organitzacions que hi puguin estar interessades, l’anàlisi i la comprensió dels pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona

Pressupost Obert permet navegar des de les dades pressupostàries més agregades fins al màxim nivell de detall, tant per al exercici actual com per als darrers exercicis.

Facilita la comparació d’allò que s’ha pressupostat amb allò que finalment s’ha executat, i mostra el detall de les factures que hi ha darrere de les despeses pressupostàries executades.

L’eina Pressupost Obert permet baixar dades en formats oberts. Es troba disponible en català, castellà i anglès.

Projectes relacionats

Share
El Mercat Digital és un entorn relacional entre l’Ajuntament i les empreses potencialment proveïdores que agilitza la informació i els processos a totes dues...
Share
La Bústia Ètica és un canal de denúncies ciutadanes contra la corrupció o altres pràctiques que podrien resultar perjudicials per al bon govern de la ciutat de...
Share
Barcelona Ciutat Digital aposta pels estàndards oberts, el programari lliure i l’ús de tecnologies multiplataforma, com ara les web apps progressives, que...
Share
Els dispositius d’autenticació digital per a la ciutadania són fonamentals per a la prestació digital dels serveis públics.
Share
El bon govern es fonamenta en la transparència i la rendició de comptes, també pel que fa a la tecnologia. El món virtual i el món analògic cada cop estan més...
Share
Per assegurar l’èxit del pla de transformació digital, l’Ajuntament de Barcelona transformarà completament la seva forma de treballar. L’objectiu és esdevenir...