Acompanyament psicològic

El Servei d'Acompanyament Psicològic dels PIADs s'entén com el procés de suport a les dones perquè puguin trobar la forma d'utilitzar el seu propi potencial per resoldre els problemes i els conflictes personals i relacionals que viuen.

El servei d'acompanyament psicològic del PIAD se situa en un camí entremig de la xarxa de serveis socials bàsics i la de la salut mental, de forma que amplia els recursos psicològics de la xarxa pública i dóna respostes específiques i especialitzades a les dones de la ciutat de Barcelona.

La tipologia de situacions que atén són les següents:

  • Separacions i dols
  • Canvis i crisis en el cicle vital de les dones
  • Conflictes de parella
  • Assetjament a la feina (assetjament moral, sexual, o per raó de sexe)
  • Autoestima i habilitats relacionals.

No és un tractament terapèutic de llarga durada sinó una intervenció breu que té a veure amb una situació d'especial vulnerabilitat i no amb un problema crònic o un trastorn mental.

Acompanyament psicològic