Altres Recursos d'Atenció

A més del Servei d'Atenció Socioeducativa, l'Agència ABITS també ofereix altres projectes d'atenció social, en coordinació amb entitats del tercer sector.

Projectes que ofereix

  • Intervenció en urgències intermèdies i inclusió social. Atenció puntual i immediata en situacions específiques.
  • Integras Barcelona.Visites periòdiques a pisos o locals on s'exerceix la prostitució.

Població a qui s'adreça

Dones que:

  • Exerceixen la prostitució.
  • Són víctimes d'explotació sexual.

Aquestes dones han d'estar vinculades a Barcelona (exercir o viure a la ciutat).

Agència ABITS