Assessorament jurídic

Els Punts d'Assessorament Jurídic (PAJ) configuren un servei que dóna resposta especialitzada a les diferents demandes d'informació i assessorament jurídic de qualsevol dona que visqui o treballi a la ciutat de Barcelona.

Es tracta d'un servei complementari als Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de la ciutat de Barcelona, i estan ubicats als mateixos equipaments. El servei ofereix:

A nivell individual

  • Informació i assessorament en les especialitats jurídiques de: Dret civil i de família, Violència de gènere, Estrangeria i Laboral.
  • Atenció des de la confidencialitat.
  • Tractament personalitzat i integral.
  • Derivació a recursos i serveis públics, privats i concertats segons les necessitats.

A nivell grupal

  • Assessorament i suport a professionals dels PIAD o d'altres serveis de la ciutat que intervinguin amb dones.
  • Formació a professionals sobre l'actualitat legislativa que sigui d'interès per als serveis de la xarxa pública i privada que atenen les dones a la ciutat de Barcelona.

A nivell comunitari

  • Actuacions orientades a la prevenció de la violència masclista i la sensibilització social respecte a les diferents situacions de discriminació de gènere, fomentant els processos de presa de consciència i d'autonomia de les dones.
  • Informació i anàlisi de les novetats legislatives que afectin i/o siguin d'interès per a les dones.