Atenció social

L'Agència ABITS ofereix atenció a les dones que exerceixen la prostitució o són víctimes d'explotació sexual tant a través del Servei d'Atenció Socioeducativa com a partir d'altres projectes específics en coordinació amb entitats del tercer sector.

Què ofereix

Població a qui s'adreça

Dones que:

  • Exerceixen la prostitució.
  • Són víctimes d'explotació sexual.

Aquestes dones han d'estar vinculades a Barcelona (exercir o viure a la ciutat).