Canviem-ho

Endegat el 2011 dins el Servei d'Atenció a Homes per la promoció de relacions no violentes (SAH), com a projecte de prevenció i sensibilització adreçat als homes.

Què ofereix el projecte Canviem-ho

Xerrades, tallers i cursos en les següents temàtiques

  • Prevenció de la violència.
  • Millora de les relacions afectives.
  • Conciliació de la vida laboral i familiar.
  • Autocura de la salut.
  • Promoció de la participació.

Assessorament, grups de treball i formació per a professionals

Objectius

  • Prevenir en la població d'homes de Barcelona les conductes i les relacions violentes cap a la parella i cap els fills i filles.
  • Qüestionar el model de la masculinitat hegemònica predominant i visibilitzar les seves conseqüències negatives per a les dones, les nenes i els nens i els propis homes.
  • Co-construir i difondre models alternatius, diversos i flexibles de masculinitat que possibilitin l'equitat entre homes i dones.

Població a qui s'adreça

  • Canviem-ho, és una oportunitat per a aquells homes de Barcelona que vulguin créixer, reflexionar i conèixer noves formes de ser home, per a aquells que vulguin assumir un compromís personal i social per canviar les desigualtats de gènere existents i que creguin que l'equitat de gènere és també un assumpte dels homes.
  • També s'adreça a tots i totes les professionals de Barcelona que vulguin formar-se i adaptar les seves pràctiques professionals i els seus serveis per a l'atenció específica als homes, des d'un enfocament psicosocial amb perspectiva de gènere.

Contacte

canviem-ho@bcn.cat

Fitxers relacionats: