Grups i tallers

Grups i tallers

Els grups del PIADs són grups de creixement personal amb perspectiva de gènere, adreçats a totes les usuàries dels PIAD, ja siguin en atenció i informació general com les que assisteixen al servei d'Acompanyament Psicològic. Es caracteritzen per:

  • Ser un grup sense finalitat terapèutica.
  • Estar integrat exclusivament per dones, d'una franja d'edat entre 18 i 65 anys.
  • Es treballa el tema de gènere transversalment.
  • El nombre de participants oscil·la entre 10 i 15 dones.
  • Està dinamitzat per la Tècnica i la Psicòloga de cada PIAD.

La durada de cada grup és de 12 sessions, de dues hores cadascuna, amb una periodicitat d'una sessió setmanal. Les professionals basen la seva metodologia de treball en la participació de les dones que l'integren, treballant els temes a partir de les seves experiències i necessitats. Es proporcionen tècniques de dinamització: escrits, documents, audiovisuals, etc., per facilitar l'obertura de reflexions entorn a les creences que expliquen les conductes. Revisar els valors permet un canvi en el model de relació que comporta sentir-se millor com a persones.

A més a més, els PIADs organitzen periòdicament tallers amb característiques similars, i amb diferents temàtiques d'interès per a les dones.

Taller Risoteràpia

El riure ens ajuda a relaxar-nos, a oblidar els problemes durant una estona, a atenuar la por, a dissipar les preocupacions i ansietats no desitjades, i a ser més tolerants.
El taller, combina eficaçment recursos expressius del cos, jocs i danses com a mitjà per alliberar un riure sincer, la tensió i gaudir del contacte amb les altres persones. Es tracta d'una pràctica que aconsegueix despertar en pocs minuts la capacitat de sentir, d'expressar, de connectar amb el moment present, de fluir, de crear, de deixar-se anar i alliberar-se. Tot això d'una forma fluïda, progressiva, respectuosa i de fàcil accés per a qualsevol.

Taller Re-crea't

Aquest taller pretén crear un espai on les dones puguin redescobrir el propi potencial, que es pugui expressar a través del moviment, l'expressió, la presa de consciencia, i oferir-ho a si mateixa i al mon, afavorint el benestar, la salut emocional, física i relacional, potenciant el propis recursos, habilitats i competències.

Taller Dansa i feminitat

Taller que utilitza la dansa com a eina per connectar amb el cos de les dones i apoderar-les. Aporta beneficis a nivell físic, enfortint a les dones i aportant consciencia corporal, i a nivell emocional afavoreix l'apoderament de les dones i la seva autoestima proporcionant eines per l'expressió i gestió de les emocions.

Taller Dona coneix-te

Espai on les dones podran entendre el funcionament del propi cos, la ment i les emocions a través de la vivència, experiència i participació en el taller, utilitzant com a eines pel autoconeixement, la dansa, la música, l'art teràpia i la relaxació.

Taller Dona i esport

Espai de relació i oci, mitjançant l'exercici físic com eina per millorar la condició física, l'autoestima i la pressa de decisions a través de un gran ventall d'activitats com la relaxació, sessions de tonificació, control postural, etc. Es un espai de temps on les dones es poden dedicar a elles mateixes.

Taller Estratègies d'apoderament en temps de canvis

Amb aquest taller es pretén recuperar les competències i recursos personals que les dones tenen, analitzar el mercat de treball, tenint en compte el context actual, identificant els diferents treballs que les dones han realitzat al llarg de la seva vida, com eina per a que les dones contactin amb els seus recursos i els puguin transferir al mon de l'ocupació.

Taller Sexualitat i relacions afectives

Espai on poder reflexionar sobre el paper de les dones a les seves relacions afectives i la seva sexualitat, mitjançant els vincles afectius establerts al llarg de la vida i de les experiències i vivències de cada dona.

Taller Moviment conscient

Taller que aborda la sensibilització, el moviment i la consciencia corporal com a eines per poder guanyar qualitat de vida i recuperar l'equilibri amb l'organisme.

Taller d'Autodefensa

Amb aquest taller es pretén potenciar la seguretat física i emocional, a través del augment de la pressa de consciencia de l'espai, de la postura, de la comunicació verbal i no verbal, com a eines de les dones.

Taller Moviment de l'ànima

Taller per a fer -a través de l'artteràpia- un treball personal de cerca d' una major autonomia com a dones, a través de la presa de consciencia, la identificació i re-apropiació de fortaleses i recursos, treballant els límits amb l'entorn i amb els altres.

Taller Creixement personal amb perspectiva de gènere

Espai col·lectiu per treballar les necessitats, inquietuds, malestars i desitjos de les dones, promovent el creixement de cada una des de la consciència de perspectiva de gènere, potenciant l'apoderament i la xarxa entre dones.

Programa Latituds: 'Dones, crisi i desigualtats' de 19 de març de 2014

La crisi econòmica afecta negativament la qualitat de vida de la majoria de la població. Però hi ha factors que incrementen el risc de descens social, com ara ser dona, tenir més de 49 anys i no tenir estudis superiors. Durant el programa, es presenten els PIADs com a recursos per a les dones a la ciutat de Barcelona.