Inserció laboral

L'Agència ABITS ofereix formació i inserció laboral en el mercat formal per a dones que exerceixen o han exercit la prostitució, o víctimes d'explotació sexual, en coordinació amb entitats del tercer sector.

Quins programes ofereix

Dona i Prostitució: formació sociolaboral.

 • Itineraris formatius i laborals personalitzats i recursos de capacitació laboral.
 • Conveni amb Germanes Oblates del Santíssim Redemptor - El Lloc de la Dona.

Projecte d'emprenedoria social Enfilant l'Agulla.

 • Formació en costura per a dones subsaharianes. Producció i venda de productes a través de la marca social Dona Kolors.
 • Conveni amb Associació Enfilant l'Agulla.

DIR: Dispositiu Integral de Recol·locació Laboral per a dones que han exercit la prostitució.

 • Definició i execució del projecte professional, desenvolupament de competències professionals i millora de l'ocupabilitat.
 • Conveni amb Fundació Surt.

ITI: Itinerari personal d'assessorament a la professionalització de les dones que han exercit la prostitució.

 • Afavorir l'ocupabilitat i el manteniment al mercat de treball formal de dones que hi ha estat vinculades en el transcurs dels darrers dos anys.
 • Conveni amb Fundació Surt.

ACCIÓ: Intervenció integral amb el col·lectiu de persones transsexuals vinculades a entorns de prostitució a la ciutat de Barcelona.

 • Específic per a persones transsexuals.
 • Inserció sociolaboral incidint en la integració al món empresarial.
 • Conveni amb Fundació APIP-ACAM.

Dispositiu especial d'acompanyament per a la incorporació al mercat laboral i al teixit social de dones ateses en el marc de l'Agència ABITS.

 • Itinerari d'inserció social, mitjançant la inserció laboral.
 • Conveni amb Coordinadora per la inserció sociolaboral, Anem per Feina.

Població a qui s'adreça

Dones que

 • Exerceixen la prostitució.

Aquestes dones han d'estar vinculades a Barcelona (exercir o viure a la ciutat).

Agència ABITS