Paranys de l'Amor

Són sessions formatives de prevenció de relacions abusives de parella per a adolescents i joves. Promouen estratègies educatives, preventives i de sensibilització encaminades a incrementar la sensibilització entorn a la presència de la violència masclista

La identificació de la violència és un primer element de prevenció que ajuda a evitar la instal·lació i cronificació de les relacions abusives.

Continguts de les sessions

  • La construcció social del gènere. Estereotips i identitats de gènere. Les pautes culturals i socials que determinen la posició d'inferioritat i de desigualtat de les dones respecte els homes.
  • Les microviolències o el sexisme benèvol.
  • L'amor. La idealització de l'amor o l'amor romàntic i els seus mites. Indicadors de relacions abusives.
  • Sexualitat i sexualitats: compartir en la diversitat i en la diferència.
  • La problemàtica de la violència masclista: Conductes agressives. Formes i àmbits de la violència masclista. Aprofundiment en el concepte de les implicacions de la violència en l'àmbit de la parella.
  • Posicionament personal.
  • Alternatives.

Població a qui s'adreça

  • Adolescents i joves.

Contacte

Correu electrònic tallersprevencio@bcn.cat

Paranys Amor
Fitxers relacionats: