Prevenció

L'Ajuntament de Barcelona compta amb serveis dedicats a la identificació, detecció i prevenció de la violència, una tasca essencial en la lluita per l'eradicació de la violència masclista de la nostra societat.

Serveis i actuacions

  • Canviem-ho. Homes per l'equitat de gènere. Endegat el 2011 dins el Servei d'Atenció a Homes per la promoció de relacions no violentes (SAH), com a projecte de prevenció i sensibilització adreçat als homes.
  • Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIADs). Serveis municipals de proximitat que ofereixen informació, atenció i assessorament en tots aquells temes d'interès per a les dones i també possibiliten l'accés a diferents recursos de la ciutat. N'hi ha un a cada districte. Accés presencial, telefònic, electrònic i per derivació d'altres professionals. Els PIADs fan detecció i prevenció en casos de violència masclista.

Població a qui s'adreça

A tota la ciutadania en general.