La manera d’informar sobre les agressions sexuals importa

Feminismes-dona. Es publiquen recomanacions fetes per dones que han patit violències masclistes amb l’objectiu de canviar l’imaginari social sexista.

El tractament de la informació és crucial a l’hora de combatre les agressions sexuals a les dones. La feina conjunta d’un grup de dones que ha patit violències masclistes, periodistes i psicòlogues expertes en atenció ha vist la llum amb la publicació de l’informe ‘Recomanacions per informar sobre les agressions sexuals’.

L’objectiu de l’informe és transformar els discursos dels mitjans de comunicació, pel seu paper decisori com a constructors de la realitat i com a creadors d’opinió, i aconseguir així un canvi en l’imaginari col·lectiu sobre les agressions i violències masclistes.

L’estudi es fonamenta en la veu d’una vintena de dones que han patit agressions sexuals i que es troben en procés de recuperació, visibilitzant-les com a subjectes actius de ple dret i allunyant-les de la imatge victimitzada habitual als mitjans de comunicació. Seguint les recomanacions de l’estudi, cal:

  • Tenir en compte la veu de les dones, a partir del respecte cap a la seva individualitat.
  • Evitar donar detalls morbosos de les agressions sexuals.
  • Concedir plena autoritat a la paraula de les dones.
  • Visibilitzar els processos de recuperació i resiliència.
  • Informar sobre les dificultats de presentar una denúncia i del procés judicial.
  • No alimentar mites com el de les falses denúncies.
  • Informar sobre els recursos, els serveis de recuperació, les expertes i les entitats feministes.

L’informe Recomanacions per informar sobre les agressions sexuals ha estat finançat per la Regidoria de Feminismes i LGTBI que, a partir d’ara, treballarà per incorporar-les al treball de l’Ajuntament i difondre-les als mitjans de comunicació, facultats de periodisme i comunicació, entitats periodístiques i altres institucions públiques i privades. La voluntat última és treballar per a l’erradicació de les violències sexuals i les desigualtats de gènere a partir del canvi dels estereotips sexistes dels discursos dels mitjans de comunicació.