Tot l'esforA� contra la violA?ncia masclista

BCNantimasclista. Es potencien els recursos municipals per atendre i ajudar les dones que han viscut violA?ncia masclista.

NomA�s a Barcelona, des del novembre del 2016, han estat assassinades per violA?ncia masclista tres dones i un nadA?, a mA�s de la mort del fetus da��una quarta dona que va patir un intent d'assassinat. El 31% de les dones que viuen a la ciutat, A�s a dir, una de cada tres, han patit actes de violA?ncia molt greus al llarg de la seva vida.

a�?La lluita per l’erradicaciA? de les violA?ncies masclistes A�s un problema de gran envergadura i les dades aixA� ho demostren. Aquestes xifres a la ciutat sA?n espantoses, ens fan tirar endavant, i amb mA�s forA�a, totes les estratA?gies municipals per combatre la violA?ncia envers les donesa�?, ha afirmat la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura PA�rez.

Per combatre la violA?ncia masclista a Barcelona sa��ha centrat l’atenciA?, aquest darrer any, sobretot, a millorar la��anA�lisi del problema i el sistema de detecciA?, d’atenciA?, de recuperaciA? i prevenciA?. Per fer-ho, la��Ajuntament de Barcelona ha invertit l’any 2017 un total de 6.791.929 euros.

MA�s professionals municipals

ElA�Servei d’AtenciA?, RecuperaciA? i Acollida (SARA)A�de dones i infants i els punts d’informaciA? i atenciA? a les dones (PIAD)A�han ampliat el nombre de professionals fins a 71, entre tots dos serveis, que han atA?s mA�s de 4.300 dones en aquest darrer any.

TambA� s’han format uns quatre-cents professionals del circuit de violA?ncia de Barcelona per tal de poder atendre millor les vA�ctimes i treballar de manera mA�s coordinada amb el conjunt de recursos i serveis municipals.

Responsabilitat compartida contra la violA?ncia masclista

“Davant la violA?ncia masclista, no et giris d’esquena” A�s el lema de la campanya de comunicaciA? que enguany tA� per objectiu visualitzar qualsevol tipus de violA?ncia contra les dones i crear una consciA?ncia ciutadana pel que fa a la lluita contra qualsevol tipus d’agressiA?.

En la lA�nia de fer corresponsables els actors socials, s’ha treballat la prevenciA? sobre l’abA?s sexual i el maltractament en els equipaments municipals amb presA?ncia d’infants.

MA�s respostes per a les dones i els infants

Aquest 2017 hi ha hagut mA�s places d’acollida per a dones i els seus fills i filles vA�ctimes de violA?ncia masclista respecte a l’any anterior. El total de places en el dispositiu da��acollida durant el 2017, entre recursos da��urgA?ncies, de llarga estada i da��autonomia, A�s de 175 places, mentre que el 2016 van ser 154. Per a la��any vinent, a mA�s, es preveu que laA�Patronal Municipal de la��Habitatge de Barcelona cedeixi deu pisos da��autonomia en diferents punts de la ciutat.

A banda de la��habitatge, un altre puntal fonamental A�s la recuperaciA? laboral. Aquest any 2017 la��Ajuntament de Barcelona destina 32 places d’un programa de treball i formaciA? especA�ficament destinades a dones en situaciA? da��atur i violA?ncia masclista.

Una aplicaciA? mA?bil contra la violA?ncia masclista a l’espai pA?blic

La propera primavera es posarA� en marxa una aplicaciA? mA?bil que permetrA� que les dones puguin informar de les agressions que poden patir, pateixin o hagin patit a l’espai pA?blic amb geolocalitzaciA?. D’aquesta manera es coneixeran amb mA�s detall quines sA?n les zones menys segures de la ciutat.

Més informació