Un informe per fer polítiques fiscals equitatives

Publicació. El document és la primera anàlisi de gènere que es fa de les ordenances fiscals i els preus públics de l’Ajuntament de Barcelona.

Ja es pot consultar i descarregar l’Informe d’impacte de gènere dels tributs i els preus públics de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest estudi, elaborat per la Cooperativa Ekona, analitza si la política fiscal del consistori té incidència en la igualtat de gènere, si l’augmenta o la disminueix, i quina capacitat té com a instrument per assolir una ciutat més equitativa en termes de gènere.

L’informe es va elaborar entre el setembre i el desembre del 2016 i és la primera anàlisi de gènere que es fa de les ordenances fiscals i els preus públics de l’Ajuntament de Barcelona.

El document assumeix, com a punt de partida, una realitat social desigual i diversa: la divisió sexual del treball i les desigualtats d’hàbits, renda, expectatives, propietat, experiències, etcètera, impliquen, per tant, que l’impacte d’un mateix tribut o preu pot afectar dones i homes de manera diferent.

En conjunt, aquest informe ha permès conèixer i entendre la situació dels impostos, les taxes i els preus públics. També n’ha assenyalat els possibles impactes i ha aportat les dades i els indicadors que caldria tenir en el futur per assolir l’objectiu d’estudiar l’impacte de gènere en la seva totalitat.