Volem una Mercè sense violències masclistes, actuem-hi!

Igualtat. La festa i la nit no són excuses, combatem l’assetjament a les dones durant la festa major.

Barcelona és una ciutat que rebutja qualsevol tipus de violència contra les dones. L’assetjament verbal i físic que té lloc en l’espai públic i que la societat sovint normalitza és una forma de violència. Per això cal actuar quan es presencia una actitud masclista. No hi valen les excuses, la nit i la festa no serveixen com a disculpa, volem una Mercè sense violències masclistes.

Som una ciutat que actua davant les agressions cap a les dones. Tot i això, hi ha violències menys visibles, que majoritàriament passen desapercebudes i que, fins i tot, poden ésser acceptades per una part de la societat. Es tracta d’un ventall ampli d’agressions masclistes com l’assetjament verbal, l’assetjament físic o les amenaces en l’espai públic, que amb més o menys intensitat provoquen en les dones que en són víctimes una sensació d’incomoditat, malestar i angoixa.

“Jo gaudeixo de la festa, tu em deixes tranquil·la”

En els contextos festius hi ha homes que es prenen la llibertat de dir grolleries a les dones, de pressionar-les per lligar, de forçar el contacte físic, de barrar el pas a una noia per parlar-hi o d’insultar-la si ella decideix que no hi vol tenir cap tipus de relació. Són situacions quotidianes que la majoria de noies i dones han viscut en algun moment i que es produeixen en l’espai públic. Per això, tant de dia com de nit, en el dia a dia o en ocasions especials com la Mercè, si veieu una actitud masclista, actueu-hi.

Feu servir els recursos municipals d’atenció a les dones

Durant les festes de la Mercè, entre el 22 i el 25 de setembre, hi haurà un estand a l’avinguda de la Reina Maria Cristina dedicat a informar de tots els serveis bàsics en relació amb l’atenció a les dones, i en cas que hi hagi una agressió, s’hi atendrà la víctima. Davant de qualsevol acte de violència cap a una dona, en primer lloc cal denunciar-lo, a la policia o al telèfon d’atenció contra la violència masclista de la Generalitat de Catalunya, el 900 900 120, que és gratuït, confidencial i funciona les 24 hores del dia.

Barcelona, a més, disposa de diferents recursos i serveis municipals d’atenció a les dones. Les dones que pateixen violència masclista poden adreçar-se al Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), que ofereix una atenció específica a les víctimes de situacions de violència de gènere i inclou també el SARA Jove. El Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) és un altre dels serveis de la ciutat. La seva tasca és donar una resposta urgent a qualsevol situació, i per això funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

A cada districte hi ha un punt d’informació i atenció a les dones (PIAD), que ofereix accés als recursos de la ciutat i assessora sobre temes d’interès per a les dones. La lluita contra les agressions també implica els homes. Adreçat als homes que han exercit o exerceixen la violència contra la parella, el Servei d’Atenció als Homes (SAH) té com a objectiu promoure les relacions no violentes.

Al web BCN Antimasclista trobareu informació sobre tots aquests recursos, així com sobre la lluita contra les violències masclistes.

Som #BCNantimasclista

La lluita contra les desigualtats entre els homes i les dones és una de les qüestions prioritàries que l’Ajuntament està treballant de manera transversal. Un dels objectius del Govern municipal és promoure la prevenció de les violències masclistes en l’àmbit comunitari. En aquest sentit, la campanya “BCN antimasclista” fomenta el respecte a les dones i treballa per evitar les agressions sexistes en l’espai públic.

Descarregueu-vos aquí alguns materials de la campanya. Els podeu utilitzar lliurement. Per fer-vos-en ressò a les xarxes socials, useu l’etiqueta #BCNantimasclista.