Adhereix-te al Manifest

Adhereix-te al Manifest de Defensa i Igualtat de Gènere a l’Esport sobre la no discriminació per raó de gènere en els esdeveniments esportius. Pots fer-ho a títol personal o com a representant d’una entitat, institució o empresa.Adherir-me a títol personal
Adherir-me representant una entitat

Nom i cognoms:

Telèfon:

DNI:

Mail: