Documents temàtics

The 2016-2019 Barcelona Plan for Fighting Homelessness includes the goals set out under the 2016-2019 Municipal Action Programme directly relating to the fight against­ homelessness. They notably include­PAM’s declared aim of tackling housing exclusion among the most vulnerable groups, ­ensuring the entire population’s basic living needs are covered ­ and coordinating basic social services for comprehensive care, giving priority to personal autonomy. All the organisations and institutions on the Homeless People Care Network (XAPSLL) are taking part in this Plan.

L’Anuari 2009 del Tercer Sector Social de la ciutat de Barcelona és una eina útil i un estri de coneixement i anàlisi per a la millora d’aquest sector, pel seu dinamisme i perquè fomenta la participació de la ciutadania en la vida col·lectiva.

El B-MINCOME és un projecte pilot de lluita contra la pobresa i la desigualtat a zones desafavorides de Barcelona. El projecte tracta de testejar l’eficiència i l’eficàcia de combinar una renda econòmica en la forma d’un Suport Municipal d’Inclusió amb polítiques socials actives en l’àrea de l’Eix Besòs, concretament als barris de Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La Pau i Besòs-Maresme. Té una durada de dos anys: del setembre de 2017 al desembre de 2019.

Programa de les jornades Building inclusive cities within the Social investment package (SIP) a Barcelona, 5-7 March 2014.

Presentació de l'acord ciutadà per una Barcelona inclusiva, com exemple de partenariat público-privat.

Presentació dels Serveis d'Atenció domiciliaria realitzats per la Cooperativa SUARA.

Document realitzat per la Comissió Europea, en relació al paper de les ciutats per enfrontar les polítiques socials de primera mà, mitjançant l'aplicació del Paquet d'Inversió Social.

Presentació de les polítiques socials que es porten a termen a la ciutat de Gant.

Intervenció de l’Alcalde, Xavier Trías en la recepció al Eurocities Social Affairs Forum.

Intervenció de la Tinent d'Alcalde Maite Fandos al Eurocities Social Affairs Forum el 6 de març del 2014 al Palau Macaya.

Presentació del Social investment Package i la seva relació amb els governs locals, Tercer Sector i el sector privat, posant com exemple rellevant del barri del Raval a la nostra ciutat.

Presentació sobre les polítiques socials dirigides a les polítiques d'Integració, migració i interculturalitat dins del grup de treball per a la Immigració i integració d'Eurocities.

Presentació de l'estudi europeu sobre la millorar de la qualitat dels serveis socials subcontractats (Momentum).

Què s'entén per SROI? Avaluació i quantificació de la rendibilitat social de la inversió dins dels serveis socials a Barcelona.

Presentació de la Fundació Tot Raval a través del paper fonamental que desenvolupa en el barri del Raval de Barcelona.

Informació referent a les visites d'estudi realitzades al llarg de les jornades, a diferents projectes emblemàtics en la direcció de les polítiques socials que la Comissió Europea ha establert com la Teleassistència, Habitatges per a gent gran del carrer Còrsega 363, Hort de la Vila, SRT-Raval, Espai Jove Garcilaso i SAIER.

Barcelona és coneguda per les polítiques de cohesió social que el seu govern municipal ha desenvolupat i implementat en els darrers anys en col·laboració amb les empreses socials del tercer sector de la ciutat.

Barcelona is known for social cohesion policies of its municipal government has developed and implemented in recent years in collaboration with the third sector social enterprises in the city.

Aquest informe destil·la els resultats clau de la nostra associació amb EUROCITIES, amb el suport de la Comissió Europea, en el marc de Ciutats per a la Inclusió Activa i conclou amb cinc recomanacions per a l'aplicació del recentment aprovat Paquet d'Inversió Social de la Unió Europea.

This report distills key results of our partnership with Eurocities, supported by the European Commission in the context of Cities for Active Inclusion and concludes with five recommendations for the implementation of the recently passed Social Investment Package of the European Union.

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets SocialsContactaAvís legal Accessibilitat