Documents temàtics

Bases de la convocatòria 2015

Any del document:
2015

L’objectiu del Catàleg és recollir activitats de sensibilització i educació ciutadana per lluitar contra els rumors i estereotips sobre la diversitat cultural, i posar-les gratuïtament a disposició de les entitats, els serveis i equipaments de Barcelona que desitgin treballar per la convivència intercultural i la cohesió social.

Any del document:
Sense determinar

Decret d'alcaldia sobre la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de conformitat amb la Mesura de Govern de 15 de març de 2013.

Any del document:
Sense determinar

LLibret informatiu per lluitar contra qualsevol discriminació per motius d’origen racial o ètnic a tots els països de la Unió Europea.

Any del document:
Sense determinar

El Departament d’estadística presenta les xifres i indicadors de la població estrangera resident a Barcelona i la seva evolució.

Any del document:
Sense determinar

L’objectiu d’aquest document és presentar 67 propostes concretes en el marc normatiu vigent, per tal de facilitar la superació dels impediments en la tramitació dels expedients d’estrangeria, que poden portar moltes persones a situacions d’irregularitat sobrevinguda o la impossibilitat d’accés a la regularització.

Any del document:
Sense determinar

L’objecte d’aquesta llei és regular el règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i regular les especificitats del procediment administratiu que els són pròpies i regular el procediment d’elaboració de disposicions reglamentàries en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta Llei estableix i regula les bases del règim jurídic, el procediment administratiu comú i el sistema de responsabilitat de les administracions públiques, i és aplicable a totes elles.

Any del document:
Sense determinar

Els continguts d'aquesta publicació ens mostren com el govern local i les entitats que conformen el Servei d'Atenció a les Persones Immigrants, Estrangers i Refugiats (SAIER) han treballat durant vint anys la inclusió, la convivència, l'acollida, la inserció social i laboral, l'empatia, la corresponsabilitat i la cohesió social dels immigrants i refugiats.

Any del document:
Sense determinar

Los servicios sociales que se exponen son sólo una pequeña muestra de su totalidad. Se ha hecho una selección de los servicios que pueden resultar más útiles para los recién llegados y las recién llegadas.

Any del document:
Sense determinar

Documento amb deu punts per la supervisió, vigilància i solidaritat contra el racisme en l'àmbit municipal

Any del document:
Sense determinar

El nou Pla de Treball d’Immigració de Barcelona 2012-2015 neix per donar resposta als nous reptes que sorgeixen del canvi de cicle que s’està produint pel que fa als processos migratoris a Barcelona.

Any del document:
Sense determinar

Aquest Pla està elaborat per les entitats membres de la Xarxa i liderat per l’Ajuntament de Barcelona, amb un doble objectiu. En primer lloc, planificar i establir una estratègia d’actuació consensuada i reflexionada i, en segon terme, enfortir la Xarxa Barcelona Antirumors.

Any del document:
Sense determinar

El Pla Barcelona Interculturalitat neix de la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona i de totes les forces polítiques del consistori de la ciutat, expressada en el Pla de Treball Immigració 2008-2011, d’adoptar el punt de vista intercultural com a base per abordar el repte de la diversitat.

Any del document:
Sense determinar
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets SocialsContactaAvís legal Accessibilitat