Documents temàtics

This is the result of significant efforts by organisations, municipal services and community networks, which work every day to help create a city where everyone can enjoy a decent lifestyle. This struggle against inequalities is embodied by the 896 projects carried out by 167 different organisations in Barcelona as part of the strategy, which are aimed at strengthening social cohesion and have a common horizon.

Any del document:
2017

El present document, vol ser un reflex de l’activitat impulsada en el marc de l’Acord i engloba, entre d’altres, els espais de treball compartit, les iniciatives i accions de les diferents Xarxes d’acció, els projectes de col·laboració en marxa, les declaracions públiques realitzades i el conjunt d’actes i espais de debat promoguts.

Any del document:
2014

L’Anuari 2009 del Tercer Sector Social de la ciutat de Barcelona és una eina útil i un estri de coneixement i anàlisi per a la millora d’aquest sector, pel seu dinamisme i perquè fomenta la participació de la ciutadania en la vida col·lectiva.

Any del document:
2009

Decret d'alcaldia sobre la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de conformitat amb la Mesura de Govern de 15 de març de 2013.

Any del document:
Sense determinar

Conferència íntegra realitzada per Laia Ortiz, Tinenta d'Alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, el 13 de juny de 2017 al CCCB. Aquesta conferència es va realitzar amb motiu de la culminació dels dos primers anys de mandat, i amb l'objectiu de resumir els avenços assolits i els reptes de futur plantejats per a la resta de mandat.

Any del document:
2017

Es la suma de muchos esfuerzos de entidades, servicios municipales y redes comunitarias que trabajan cada día para hacer posible una ciudad donde todos puedan disfrutar de  una vida digna. Esta lucha contra las desigualdades se concreta en 896 proyectos que167 actores están impulsando en Barcelona, en el marco de la estrategia, con el objetivo de reforzar la cohesión social y con un horizonte común.

Any del document:
2018

És la suma de molts esforços d’entitats, serveis municipals i xarxes comunitàries que treballem cada dia per fer possible una ciutat on tothom pugui gaudir d’una vida digna. Aquesta lluita contra les desigualtats es concreta en 896 projectes que 167 actors estem impulsant a Barcelona , en el marc de l’estratègia, amb l’objectiu de reforçar la cohesió social i amb un horitzó comú.

Any del document:
2018

És la suma de molts esforços d’entitats, serveis municipals i xarxes comunitàries que treballem cada dia per fer possible una ciutat on tothom pugui gaudir d’una vida digna. Aquesta lluita contra les desigualtats es concreta en 896 projectes que 167 actors estem impulsant a Barcelona , en el marc de l’estratègia, amb l’objectiu de reforçar la cohesió social i amb un horitzó comú. Del conjunt d'objectius de l'Estratègia, s'han definit 12 grans Fites de ciutat, comunicables i mesurables, a les que es vol arribar en deu anys.

Any del document:
2018

És la suma de molts esforços d’entitats, serveis municipals i xarxes comunitàries que treballem cada dia per fer possible una ciutat on tothom pugui gaudir d’una vida digna. Aquesta lluita contra les desigualtats es concreta en 896 projectes que 167 actors estem impulsant a Barcelona , en el marc de l’estratègia, amb l’objectiu de reforçar la cohesió social i amb un horitzó comú. En aquest pòster trobareu el recull d'entitats i organismes promotors.

Any del document:
2018

L’Estratègia local amb el poble gitano de Barcelona és un document que recull objectius i accions per promoure la inclusió, la cohesió social, la sensibilització i el coneixement de la cultura gitana des de la igualtat i la no-discriminació.

Any del document:
Sense determinar

L’Estratègia local amb el poble gitano de Barcelona és un document que recull objectius i accions per promoure la inclusió, la cohesió social, la sensibilització i el coneixement de la cultura gitana des de la igualtat i la no-discriminació. Aquesta versió es la lectura fàcil d'aquest document.

Any del document:
Sense determinar

Les reflexions, anàlisi i, finalment, propostes que aquest document presenta són el producte de la dedicació, treball i aportacions de totes les persones, entitats, institucions i professionals que participen en el Consell Municipal de Benestar Social.

Any del document:
Sense determinar

Les reflexions, anàlisi i, finalment, propostes que aquest document presenta són el producte de la dedicació, treball i aportacions de totes les persones, entitats, institucions i professionals que participen en el Consell Municipal de Benestar Social.

Any del document:
Sense determinar

Recull de les recomanacions i propostes fetes per cadascun dels grups de treball del Consell Municipal de Benestar Social (CMBS) a les polítiques socials del govern municipal durant el període 2006-2016, on es posa de manifest principalment: el valor de la participació de les entitats i la societat civil en la construcció del benestar social a la nostra ciutat, ara ja fa més de 30 anys, i el pes de les accions de govern en matèria de benestar i qualitat de vida.

Any del document:
2018

L’objecte d’aquesta llei és regular el règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i regular les especificitats del procediment administratiu que els són pròpies i regular el procediment d’elaboració de disposicions reglamentàries en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta Llei estableix i regula les bases del règim jurídic, el procediment administratiu comú i el sistema de responsabilitat de les administracions públiques, i és aplicable a totes elles.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta és la memòria 2015 de l’Acord Ciutadà, una publicació que pretén ser un reflex de l’activitat impulsada en el marc de l’Acord durant el darrer any.

Any del document:
2016

Durant l’any 2005, la Direcció de Benestar Social ha continuat duent a terme l’activitat normal i alhora hem anat posant les bases, programàtiques i organitzatives, per a un desenvolupament de serveis que permeti l’abordatge de les noves necessitats socials i l’assoliment dels objectius fixats en el Pla d’Actuació Municipal 2004-2007.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta memòria intenta ser el relat de la feina col·lectiva del Consell en la seva contribució a la consecució dels seus objectius, en la qual les entitats i persones que hi han participat n’han estat les primeres protagonistes, alhora que planteja la necessitat de continuar enfortint la participació del poble gitano i procurant el seu compromís i visió en tots els àmbits de la vida pública de la ciutat.

Any del document:
Sense determinar

El projecte Xarxes va néixer el 2015, fruit de la iniciativa d’uns i unes professionals del Centre de Serveis Socials del Baix Guinardó i Can Baró. El projecte connecta persones voluntàries d'aquest barris amb les necessitats de famílies i menors en edat escolar que necessiten un reforç i crea vincles entre aquets actors per oferir més oportunitats als nens i nenes d'assolir amb èxit el seu projecte educatiu global.

Any del document:
2018
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets SocialsContactaAvís legal Accessibilitat