Habitatge Social

Accés a l'habitatge

L’habitatge  és un dret bàsic de les persones que contribueix a la integració social i la qualitat de vida, per això les polítiques d’habitatge formen part de les polítiques socials que volem impulsar de forma integrada a la nostra ciutat, promovent els serveis que garanteixin l’atenció a les persones a les seves necessitats bàsiques en matèria d’habitatge.

La nostra contribució passa per fer tot el possible per garantir aquest dret impulsant i facilitant l’accés a l’habitatge i desenvolupant polítiques urbanístiques que assegurin la necessària disponibilitat de sòl per satisfer la demanda que es pugui produir en els propers anys i assegurar la construcció d’habitatge assequible.

A l’hora que impulsem la construcció de nous habitatges assequibles i sostenibles volem continuar fomentant la rehabilitació dels edificis consolidats promovent les ajudes necessàries, simplificant les normatives i facilitant els tràmits.

Destaquem

Punts d'Atenció de Pobresa Energètica
Nou ajut municipal per al pagament del lloguer
Promoció del Programa pisos buits
Promoció del Programa d'Habitatges de lloguer a Ciutat Vella

La  Xarxa  d'Oficines és  la finestreta única per a totes les consultes i tràmits en matèria d'habitatge.

En teniu una a cada districte.

Podeu escollir dia i hora mitjançant cita prèvia

Assessorem a llogaters i a propietaris.

Mediació en el lloguer i en el deute hipotecari.

Atenció a possibles desnonaments i emergències socials

Diversos ajuts econòmics per fer front a les dificultats de pagament de l’habitatge

Ajuts al lloguer i al deute hipotecari

Nova subvenció al pagament del lloguer

Busquem habitatges buits i els oferim a possibles llogaters, amb avantatges i garanties per a ambdues parts.

Inscripció al Registre per tal d’accedir als habitatges protegits

Informació dels processos d’adjudicació en curs

Ajuts econòmics i assessorament tècnic per a obres, instal·lació d’ascensors, rehabilitació energètica, i més.

Convocatòria  2015 ara amb més dotació econòmica.

Tramitació de cèdules d’habitabilitat

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets SocialsContactaAvís legal Accessibilitat