Habitatge Social

Accés a l'habitatge

L’habitatge  és un dret bàsic de les persones que contribueix a la integració social i la qualitat de vida, per això les polítiques d’habitatge formen part de les polítiques socials que volem impulsar de forma integrada a la nostra ciutat, promovent els serveis que garanteixin l’atenció a les persones a les seves necessitats bàsiques en matèria d’habitatge.

La nostra contribució passa per fer tot el possible per garantir aquest dret impulsant i facilitant l’accés a l’habitatge i desenvolupant polítiques urbanístiques que assegurin la necessària disponibilitat de sòl per satisfer la demanda que es pugui produir en els propers anys i assegurar la construcció d’habitatge assequible.

A l’hora que impulsem la construcció de nous habitatges assequibles i sostenibles volem continuar fomentant la rehabilitació dels edificis consolidats promovent les ajudes necessàries, simplificant les normatives i facilitant els tràmits.

Destaquem

Qüestions d'Habitatge nº19. Repensar el Patronat Municipal de l'Habitatge
Punts d'Atenció de Pobresa Energètica
Promoció del Programa pisos buits

La  Xarxa  d'Oficines és  la finestreta única per a totes les consultes i tràmits en matèria d'habitatge.

En teniu una a cada districte.

Podeu escollir dia i hora mitjançant cita prèvia

Assessorem a llogaters i a propietaris.

Mediació en el lloguer i en el deute hipotecari.

Atenció a possibles desnonaments i emergències socials

Diversos ajuts econòmics per fer front a les dificultats de pagament de l’habitatge

Ajuts al lloguer i al deute hipotecari

Nova subvenció al pagament del lloguer

Busquem habitatges buits i els oferim a possibles llogaters, amb avantatges i garanties per a ambdues parts.

Inscripció al Registre per tal d’accedir als habitatges protegits

Informació dels processos d’adjudicació en curs

Ajuts econòmics i assessorament tècnic per a obres, instal·lació d’ascensors, rehabilitació energètica, i més.

Convocatòria  2016 ara amb ajuts per a obres a l’interior de l’habitatge’.

Tramitació de cèdules d’habitabilitat

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets SocialsContactaAvís legal Accessibilitat