Xarxes nacionals i internacionals

Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)
Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)

És una organització que representa i defensa els interessos dels governs locals a nivell mundial, ja siguin grans o petits, rurals o urbans. Dins del CGLU l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania participa a la Obrir document PDF Comissió d'Inclusió Social i Democràcia Participativa (CISDP) que es proposa afavorir l'intercanvi d'experiències de polítiques locals en matèria d'inclusió social i democràcia participativa.

Xarxa Mundial de ciutats amigues de la gent gran. OMS.

Entre els diferents objectius de la xarxa destaquen: Establir relacions entre les ciutats participants i entre elles i l'OMS, facilitar l'intercanvi d'informació i les bones pràctiques, fomentar intervencions apropiades i viables per millorar la vida de les persones grans i proporcionar suport tècnic i capacitació.

Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables
Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables

Els objectius d'aquesta xarxa van adreçats a compartir, amb les diferents ciutats europees, projectes que facin les ciutats més saludables. La seva activitat està dirigida a la promoció i protecció de la salut i al benestar dels ciutadans, en concordança amb els principis d'actuació corresponents al projecte "Healthy Cities", de l'Organització Mundial de la Salut.

Xarxa EYO Observatori Europeu de la Joventut
Xarxa EYO Observatori Europeu de la Joventut

Facilitar la cooperació i l'intercanvi d'experiències en política de joventut entre les administracions locals europees que constitueixen la xarxa.

Xarxa Internacional sobre religions i mediació en zones urbanes
Xarxa Internacional sobre religions i mediació en zones urbanes

Centre Unesco de Catalunya (Unescocat) coordina aquesta xarxa constituïda per organitzacions, institucions i persones de quinze països diferents, vinculades a la pràctica de la mediació i la gestió de conflictes, la diversitat cultural i religiosa i la cultura de la pau, que treballen conjuntament amb les comunitats religioses, i que estan implicades en diversos àmbits d'intervenció.

Diputació Barcelona
Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans

Els principals objectius de la Xarxa són: Fomentar l'adhesió de municipis a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, ampliar la cultura dels drets humans com a forma de convivència i organització política en el marc dels pobles i les ciutats, incorporar el discurs i la lògica dels drets humans en els programes d'actuació municipal, prestar suport als municipis per a la implementació de la Carta i ser un marc de debat i d'intercanvi d'experiències per sumar esforços i rendibilitzar recursos.

Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme
Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme

L'ECCAR aglutina 104 ciutats de 22 països d'Europa i es treballa per avançar en el diàleg intercultural i intercomunitari i es dota d'un Pla d'Acció en 10 punts per combatre el racisme a les ciutats.

Comissió d'Inclusió Social i Democràcia Participativa i Drets Humans de CGLU
Comissió d'Inclusió Social i Democràcia Participativa i Drets Humans de CGLU

A través d'aquesta comissió es pretén col·laborar en la construcció de la veu comuna de les ciutats que la conformen, en matèria d'inclusió social, democràcia participativa i drets humans, així com orientar els governs locals en el disseny d'aquestes politiques.

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat

La Carta no té valor jurídic pròpiament dit, ja que no es tracta d'un text legal. La seva força i capacitats recauen en el compromís polític que assumeixen les ciutats que s'hi adhereixin. Serveix, per una banda, com a guia per ajustar els ordenaments locals a les noves necessitats en matèria de protecció i garantia dels drets humans i, per l'altra, com a marc orientador de les polítiques públiques de les ciutats

Ciutats amigues de la infància
Ciutats amigues de la infància

Amb el " programa Ciudades Amigas de la Infancia ", UNICEF impulsa i promou l'aplicació de la Convenció dels Drets del Nen (CDN) en l'àmbit de les Entitats Locals. El Programa pretén afavorir la creació de Plans d'infància municipals, promoure la participació ciutadana de tota la infància en la vida pública municipal, especialment, a través dels Consells d'Infància, impulsar politiques municipals per afavorir el desenvolupament dels drets dels nens i nenes i promoure el treball en xarxa.

EUROCITIES
EUROCITIES

És una associació que agrupa les grans ciutats europees i que té per objectiu facilitar l'intercanvi d'¡dees i coneixements i representar la seva opinió davant les institucions europees. Dins Eurocities l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania participa en el Fòrum d'Acció Social que treballa per identificar les causes d'exclusió social, eradicar totes les formes de discriminació i garantir la igualtat d'oportunitats.

Grup de Treball d'Immigració i Integració. Migration Working Group. Eurocities
Grup de Treball d'Immigració i Integració. Migration Working Group. Eurocities

Compartir experiències i el treball de gestió d'immigració i diversitat entre diferents ciutats europees.

Obrir document PDF  (S'obre en finestra nova)Veure la carta.

Grup de Treball d'Immigració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. FEMP
Grup de Treball d'Immigració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. FEMP

Compartir el treball de gestió d'immigració i diversitat entre diferents municipis d'Espanya i Catalunya. Especialment pel que fa a implementació de noves normatives i paper consultor davant de la Secretaria d'Estat.

Xarxa Espanyola de Ciutats Interculturals. RECI
Xarxa Espanyola de Ciutats Interculturals. RECI

Aquesta xarxa té com a objectius compartir experiències relacionades amb polítiques d'interculturalitat entre diferents ciutats espanyoles. (Barcelona, Terrassa, Cartagena, Fuenlabrada, Getxo, San Sebastià...)

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets SocialsContactaAvís legal Accessibilitat