L’Ajuntament promou ajuts per fer front als desnonaments

El Govern municipal ha presentat durant la primera Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del mandat una mesura de govern que inclou un conjunt d’accions que tenen com a objectiu fer front a la situació d’emergència habitacional que es viu a la ciutat.

La mesura vol prevenir en primer lloc situacions de desnonament, atendre i fer efectiu el reallotjament adequat de les persones que són desnonades i garantir el dret a l’habitatge del conjunt de la ciutadania, començant pels col·lectius més vulnerables. S’inclouen accions que el Govern municipal ja ha posat en marxa i altres que preveu emprendre properament.

L’Ajuntament està exercint el dret de tempteig sobre pisos procedents d’execució hipotecària. En aquests moments l’Ajuntament ja ha comunicat a la Generalitat de Catalunya la seva voluntat d’adquirir 7 habitatges sobre els quals la Generalitat pot exercir aquest dret de tempteig i retracte, i es preveu que aquests habitatges esdevinguin de propietat municipal properament.

El Govern, però, vol que tot Barcelona sigui declarada àrea de tempteig i retracte per poder intervenir en les transmissions de béns immobles que no procedeixen d’execucions hipotecàries.

Ajudes al pagament del lloguer, de caràcter anual

Com a mesura de caràcter urgent, el Govern municipal ja ha impulsat una modificació de la convocatòria d’aquest any d’ajudes d’especial urgència per al pagament del lloguer, que havia aprovat l’anterior Govern, amb un increment de pressupost i una ampliació de les condicions perquè persones sense ingressos també les puguin sol·licitar.

Creació de la Taula d’Habitatge Cooperatiu

D’altra banda, per incrementar el parc públic de lloguer social, el Govern planteja reprendre el ritme de construcció de promotors públics com el Patronat Municipal de l’Habitage i establir mecanismes de col·laboració amb promotors socials perquè puguin impulsar nous règims de tinència com la cessió d’ús o el lloguer social.

Aquesta fórmula es concretarà en 500 habitatges que iniciarà cada any el Patronat Municipal de l’Habitage i 500 per part de promotors socials o amb afany de lucre limitat.

La regidoria d’Habitatge impulsarà una taula d’habitatge cooperatiu que aplegui promotors socials i finançadors convencionals, però també el sector de les finances ètiques com Fiare, Coop57 i Triodos Bank i totes les entitats financeres que s’hi vulguin sumar.

Ajuts permanents a la rehabilitació dels interiors de pisos

Una darrera línia d’acció que inclou la mesura de govern consisteix a establir ajuts permanents a la rehabilitació de l’interior d’habitatges, amb línies específiques també per a la gent gran. L’objectiu és pal·liar situacions d’infrahabitatge en les zones més empobrides de la ciutat a través de la rehabilitació energètica dels immobles.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets SocialsContactaAvís legal Accessibilitat