Fitxes divulgatives de les bones pràctiques

Un projecte preventiu a partir del massatge infantil

Promogut per
 • Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Presentació

Els Equips Interdisciplinaris per a la Petita Infància (EIPI) de Nou Barris i Ciutat Vella són dispositius assistencials integrats dins la Xarxa de serveis d’atenció precoç de Catalunya. El projecte Acompanyar des del cos es basa en la necessitat de desenvolupar un treball de prevenció amb les famílies amb risc biològic o social que acaben de tenir un fill, un moment especialment vulnerable sobretot per a la mare.

Els primers vincles que estableix el nen són importants per a la configuració del complex desenvolupament psíquic i emocional, i la detecció precoç de possibles alteracions relacionals així com l’atenció d’aquesta família resulten fonamentals. El projecte es concreta a través de sessions de massatge infantil, que requereixen la presència, la disponibilitat i el desig de compartir i entendre per part de la família. Tots aquests aspectes fomenten el vincle afectiu, entès com a llaç de qualitat, incondicional, estable i continu.

La pràctica sorgeix, en el cas de Ciutat Vella, des de la proposta amb els pediatres, espai familiar i altres entitats dels barris que treballen en petita infància, i en el cas de Nou Barris, a partir de la col·laboració amb Càritas i un grup de mares i nadons atesos per l’entitat.

Aquesta pràctica està vinculada amb: infància, famílies, persones amb discapacitat, salut, salut mental, treball en xarxa, acció comunitària, districte

10 anys treballant en xarxa per la inclusió

Promogut per
 • Departament de Participació Social
 • Direcció d’Estratègia i Innovació
Presentació

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, l’espai de relació i compromís en favor de l’acció conjunta per la inclusió social a Barcelona, ha celebrat el seu 10è aniversari. L'Acord és promogut i presidit per l’Ajuntament de Barcelona, en qualitat d’institució de govern democràtic de la ciutat, i aplega més de 650 institucions i organitzacions socialment compromeses que treballen en diferents àmbits temàtics, com ara l’econòmic, el cultural, l’educatiu, l’acció social i comunitària, l’urbanisme i l’espai públic, l’habitatge, el sociolaboral i el sociosanitari, entre d’altres.

La seva pluralitat d'actors facilita la capacitat de resposta del conjunt de la ciutat davant els desafiaments d'inclusió social, mitjançant el desplegament d'estratègies, programes i accions compartides. Aquestes accions s'articulen a partir de recursos econòmics, professionals i de voluntariat, de les entitats i de les institucions de la ciutat.

L'Acord Ciutadà i els seus 10 anys de treball en xarxa han permès impulsar projectes estratègics d'acció social a la ciutat a través de la col·laboració pública-privada entre institucions i organitzacions per avançar en la construcció plural i democràtica d’un bé comú primordial: la inclusió social. L'Acord és una nova manera de fer política pública en l'àmbit social, promou la col·laboració públic-privada i la coproducció de polítiques públiques, construeix capital social desenvolupant programes i projectes de xarxa, impulsa una estratègia compartida entre les organitzacions socials i les institucions de Barcelona, així com projectes tractors en temes clau de la ciutat. Davant les noves realitats i desafiaments socials, l'Acord esdevé un exemple de bona pràctica de governança democràtica en polítiques socials i de promoció del treball en xarxa.

Aquesta pràctica està vinculada amb: participació, promoció social, treball en xarxa, voluntariat, coproducció.

Exercici físic, salut i vida activa

Promogut per
 • Institut Barcelona Esports. Promoció Esportiva
Presentació

Activa’t als parcs de Barcelona és un programa d'exercici físic i de salut que es practica a l'aire lliure als parcs i jardins de la ciutat. Té com a objectiu incentivar una vida activa a nivell físic, psicològic i social, que ajudi a trobar-se en millors condicions i disminuir el risc de malalties, mentre es gaudeix dels espais verds de Barcelona.

El programa combina dos tipus d'activitat. D’una banda, caminades suaus pel parc, d'uns 30 minuts de durada, amb exercicis previs d'escalfament i la proposta d’activitats per activar la memòria. D’altra banda, gimnàstiques orientals (tai-txi i txi-kung), que desenvolupen una sèrie de moviments suaus i harmònics on es combina respiració, concentració mental i moviment.

Entre els beneficis del programa destaca l'augment de la mobilitat articular, la millora de l'equilibri i del control postural, l'activació del sistema cardiovascular, la millora la capacitat d'atenció i de la memòria i l'increment de l'autonomia personal.

Aquesta pràctica està vinculada amb: envelliment actiu, esports, salut, població adulta, persones grans, prevenció, ciutat.

Qualitat i proximitat en l’atenció a les necessitats informatives

Promogut per
 • Direcció d’Adolescecència i Joventut de la Direcció d’Equitat Social i Salut
Presentació

Els assessoraments juvenils formen part del Sistema integral municipal d’informació, orientació i assessorament per al desenvolupament dels i les joves de la ciutat de Barcelona. Es tracta d’un servei especialitzat que complementa els Punts Jove Informa’t i Participa, els Punts d’Informació Juvenil i els centres d’informació juvenil especialitzats. Aquest servei de segon nivell dóna resposta a les demandes de consultes informatives que no poden ser resoltes amb un nivell de qualitat òptim pel servei d'informació juvenil.

Els assessoraments ofereixen una atenció anònima, gratuïta i individualitzada, que es realitza a partir d’una demanda que requereix una resposta especialitzada d’un professional específicament format i experimentat en una matèria. El servei treballa en els següents àmbits d’informació: laboral, acadèmic, mobilitat internacional, habitatge compartit, turisme, associacionisme i emprenedoria.

Aquesta pràctica està vinculada amb: joventut, promoció social, treball en xarxa, ciutat.

Tothom es beneficia d’una ciutat més accessible

Promogut per
 • Servei de Promoció i Suport a Sants-Montjuïc i a Ciutat Vella
 • Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
Presentació

El projecte CASBA preten estudiar l’accessibilitat als barris del Casc Antic, La Marina i Sants, en una primera fase, i avançar en la implementació de les millores proposades en una segona fase. Parteix de l’acord de col·laboració entre la Càtedra d'Accessibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, les associacions de comerciants dels carrers a analitzar, la Direcció de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut de Paissatge Urbà, les entitats de persones amb discapacitat dels barris a estudiar i els Districtes de Ciutat Vella i Sants-Montjuïc. L'acord és altruista, amb les finalitats principals de millorar l'aprenentatge dels estudiants envers l'accessibilitat així com en la sensibilització de comerciants, tècnics municipals i població en general sobre la importància de garantir l'accessibilitat a la ciutat.

En la primera fase del projecte, els alumnes de l’assignatura Habitatge i Cooperació de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la UPC (a partir d’ara l’ETSAB), a través de la metodologia d'Aprenentatge Servei (com element d'innovació), visiten durant el primer quadrimestre del curs escolar un recorregut del barri analitzant-lo des d’una òptica nova per a l’estudiant d’arquitectura: l’adequació per a persones amb diversitat funcional, estudiant tant la via pública com els equipaments públics i privats, entre ells els comerços. Es busca sensibilitzar i formar els estudiants en accessibilitat, competències comunicatives i resolució de conflictes. Alhora, amb aquesta tasca i altres activitats realitzades entre les entitats de persones amb discapacitat i els i les estudiants, es pretén visibilitzar les necessitats en accessibilitat de les persones amb diversitat funcional, proposant millores assolibles a comerciants i a l’administració municipal, per buscar la forma més senzilla d’adaptar l'equipament o via pública i així aconseguir una ciutat més accessible per a tothom.

A aquesta fase de diagnòstic la segueix una segona fase d’implementació de les millores en accessibiltat proposades per cada comerç. Aquesta fase s’ha desenvolupat, com a prova pilot, des de l’any 2014, a l’Eix Comercial Creu Coberta, amb un programa de subvencions destinat a concretar les millores.

Aquesta pràctica està vinculada amb: persones amb discapacitat, treball en xarxa, acció comunitària, Districtes de Ciutat Vella i Sants-Montjuïc.

Solucions col·lectives per a l’habitatge des de la convivència

Promogut per
 • Centre de Serveis Socials Poble Sec
 • IMSS
Presentació

Compartim Pis és un projecte d’intervenció grupal que es porta a terme al Centre de Serveis Socials de Poble Sec des de l’any 2000.
Els eixos principals del projecte són la realització d’una intervenció grupal que permet, a les persones amb una necessitat de millora d’aspectes d’habitatge, puguin compartir-la, millorar les seves habilitats i establir relacions de col·laboració entre elles. Es desenvolupen unes 6/7 sessions centrades en crear un espai de confiança, de reflexió sobre les pròpies circumstàncies i necessitats, tot establint punts en comú entre les persones membres. Es realitzen dinàmiques de grup, activitats pràctiques (taller de cuina), visites en el territori i participació de grups de convivència formats prèviament.

A més, el projecte incorpora l’acompanyament als grups de persones que es plantegin iniciar un projecte d’habitatge compartit, tot reforçant les pròpies habilitats. Es pretén arribar a concretar aquest projecte i oferir informació i suport per tal de poder desenvolupar la iniciativa, així com reforçar la convivència dels grups donant-li un valor a la seva experiència i proposant un espai per compartir i reflexionar sobre el seu desenvolupament.

Els objectius d’aquest projecte no han variat en essència durant aquests anys. Allò que sí ha canviat és el context social, econòmic i legislatiu, així com les respostes institucionals a les necessitats d’habitatges.

Aquesta pràctica està vinculada amb: grups, habitatge, processos, promoció social, serveis socials, població adulta, famílies.

L’esport com a eina per a la cohesió i l’apoderament

Promogut per
 • Institut Barcelona Esports. Promoció Esportiva
Presentació

El programa Aprenem Esportivament i Eines per a la Convivència té com a objectiu la integració d’infants i adolescents mitjançant la promoció d’activitats esportives en horari no escolar. Les accions es desenvolupen entre tot l’alumnat dels centres educatius de primària i de secundària i entre aquells adolescents i joves que no estan en edat escolar i que tampoc treballen. La pràctica utilitza l’activitat física com a element cohesionador i alhora facilita la formació de joves que poden trobar en l’esport una motivació i un interès per retornar al sistema educatiu superior. Aprenem Esportivament i Eines per a la Convivència consta de dos grans línies d’activitat.

D’una banda, el Pla d’infants, joves i esport, amb una fase inicial en què s’impulsa la pràctica esportiva a través de l’oferta d’activitat i una segona fase de creixement, en què s’ofereix el suport a la xarxa associativa del barri perquè pugui desenvolupar els projectes esportius amb autonomia. El Pla d’adolescents i esport s’adreça als joves que es troben fora del sistema educatiu i no han entrat en el món laboral. A través de l’esport, es facilita l’adquisició d’habilitats per a la seva inserció laboral en l’àmbit esportiu, fins i tot, com a futurs monitors del projecte.

Aquesta pràctica està vinculada amb: esports, immigració i interculturalitat, serveis socials, acció comunitària, infància, adolescència, joventut, ciutat.

Respect unlimited: Barcelona pels drets humans

Promogut per
 • Direcció de Drets Civils de la Direcció d’Equitat Social i Salut
Presentació

El Dia de la Diversitat és un projecte ideat originalment per la Fundamental Rights Agency (FRA), Agència Europea de Drets Fonamentals, i desenvolupat a Barcelona des de l’any 2009 amb l’impuls de la Direcció de Drets Civils. El projecte consisteix en un esdeveniment de foment, sensibilització i educació en drets humans, adreçat a joves estudiants de 12 a 18 anys.

A través de jocs, dinàmiques, tallers i diferents propostes d’activitats es donen a conèixer aquests drets i es posen a l’abast dels participants les entitats de referència que treballen en aquesta temàtica. A partir de l’edició 2013, el projecte es va ampliar a dues jornades consecutives, de 9 a 13.30 hores, que van tenir lloc a l’Espai Jove la Fontana, de Barcelona. La metodologia incorpora també sessions prèvies i posteriors a les mateixes escoles que participen en les jornades. El projecte s’ha consolidat com a esdeveniment de referència en la prevenció de conductes discriminatòries en l'àmbit escolar, així com per a les entitats de drets humans i el propi Ajuntament.

Aquesta pràctica està vinculada amb: drets civils, infància, adolescència, ciutat

Una metodologia per impulsar el treball en xarxa

Promogut per
 • Programa Temps i Qualitat de Vida de la Direcció d’Equitat Social i Salut
Presentació

La Xarxa NUST – Nous Usos Socials del Temps és una iniciativa creada el 2006 per l'Ajuntament de Barcelona i formada per empreses compromeses en facilitar una millor gestió del temps i conciliació de la vida laboral, familiar i personal, afavorint la productivitat i un clima de confiança que beneficiï tant a l'empresa com a les persones que hi treballen, i contribuint a la millora de la qualitat de vida de les persones de la ciutat. Durant la jornada d'avaluació de la Xarxa NUST de gener de 2013 es va valorar i proposar la creació del Grup Motor, composat actualment per 15 empreses membres, empreses de diversos sectors i diferent grandària. L'objectiu d’aquest grup és dinamitzar i mantenir activa la xarxa, tot proposant els temes dels tallers i jornades anuals, les millores internes de gestió i comunicació i els sistemes o metodologia de les noves adhesions d'empreses a la xarxa.

Aquesta pràctica està vinculada amb: gestió del temps, organització i recursos humans, treball en xarxa, població general, ciutat i àrea metropolitana

Un instrument integral i rigurós per a valorar l’exclusió social

Promogut per
 • Departament d’Atenció a Persones Vulnerables
 • Departament de Planificació i Processos
Presentació

Aquesta pràctica consisteix en la revisió i millora del Barem Social per a l’accés a pisos d’inclusió social per part dels Serveis Socials Bàsics (SSB). Els habitatges d’inclusió poden acollir persones o famílies en situació d’exclusió social que no disposen d’allotjament ni de recursos suficients per a cobrir les seves necessitats bàsiques. El projecte de revisió del barem permet disposar d'un instrument per mesurar el perfil més idoni per a l’accés als pisos d’inclusió, facilitant l’objectivitat de la valoració dels casos derivats pels professionals que gestionen els casos de demanda d’accés al Servei d'Habitatges d'Inclusió Social (SHI). A més, es planteja poder determinar la millora de la gestió en l'entrada al SHI eliminant la comissió d'entrada i donar una ràpida resposta als professionals que derivin famílies i persones al servei.

El producte resultant ha estat un nou barem d’accés a pisos d’inclusió per part dels Serveis Socials Bàsics (SSB), un instrument únic que pondera els requisits d’accés i que permet determinar: els casos que no tenen perfil de cap dels dos models de pisos socioeducatius i per tant en queden exclosos, els casos amb perfil d’acompanyament socioeducatiu puntual, els casos amb perfil de suport socioeducatiu intensiu i l'escala de prioritats dels casos valorats.

Aquesta pràctica està vinculada amb: atenció social, habitatge, sense llar, processos, serveis socials, reinserció social, població adulta, famílies.

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad