Documentos temáticos

Entre les funcions dels equips d'atenció a la infància i adolescència (EAIA), està l’estudi i diagnòstic de la situacions d’infants derivades pels centres de serveis socials (CSS) o DGAIA. Aquest estudi permetrà fer les propostes tècniques i administratives prèvies a qualsevol mesura protectora. Aquest document és el tercer dels cinc que relaten i detallen tots aquests processos tècnics dels EAIAs de la ciutat de Barcelona en la fase d’estudi i diagnòstic.

Entre les funcions dels equips d’atenció a la infància i adolescència (EAIA), està l’estudi i diagnòstic de la situacions d’infants derivades pels centres de serveis socials (CSS) o DGAIA. Aquest estudi permetrà fer les propostes tècniques i administratives prèvies a qualsevol mesura protectora. Aquest document, és el quart dels cinc que relaten i detallen tots aquests processos tècnics dels EAIAs de la ciutat de Barcelona en la fase d’estudi i diagnòstic.

Entre les funcions dels equips d’atenció a la infància i adolescència (EAIA), està l’estudi i diagnòstic de la situacions d’infants derivades pels centres de serveis socials (CSS) o DGAIA. Aquest estudi permetrà fer les propostes tècniques i administratives prèvies a qualsevol mesura protectora. Aquest document, és el cinquè dels cinc que relaten i detallen tots aquests processos tècnics dels EAIAs de la ciutat de Barcelona en la fase d’estudi i diagnòstic.

A la ciutat de Barcelona són molts els col·lectius que treballen en els àmbits de la salut i el suport social i donen recolzament a tot un seguit de persones que, per raons i circumstàncies molt diverses, participen en aquest tipus d'entitats, hi col·laboren o hi busquen alguna mena d'assessorament, acompanyament o suport.

Coneix els serveis i recursos socials on et pots adreçar

Un Codi deontològic de l’educador/a social, una Definició d’Educació Social i un Catàleg de funcions i competències de la professió, configuren els tres documents bàsics que s’estableixen com a base per articular la cultura i la identitat de la figura de l’educadora i l’educador social.

Aquest Codi d'Ètica i Deontològic no és un codi nou: correspon a l'actualització del text del Codi d'Ètica dels Assistents Socials editat pel Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, i aprovat en assemblea general l'any 1989.

Aquesta publicació pretén ser un estímul per aconseguir un major desenvolupament i una major implantació de l'Ètica i de la Deontologia en la professió de psicòleg i és un  conjunt de materials i documents per facilitar aquesta fi. Només es troba en castellà.

L’objectiu d’aquest article és explicitar les directrius fonamentals que haurien de guiar l’ètica dels professionals i les organitzacions en l’àmbit dels serveis socials.

Ajut extraordinari que concedeix l'Ajuntament de Barcelona per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència d'infants i/o adolescents de 0 a 16 anys.

Ajut extraordinari que concedeix l'Ajuntament de Barcelona per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència d'infants i/o adolescents de 0 a 16 anys.

El Tercer Informe del CIIMU s'ha centrat en aportar noves evidències, entrevistant a pares i mares, professors i professores, nens, nenes i adolescents, i professionals de la intervenció social, sempre amb l'objectiu ètic de poder col·laborar en la formulació de polítiques socials compromeses a millorar el benestar material i relacional en la vida quotidiana de tota la ciutadania.

Documento estratégico del proyecto "Impulsem!", que concreta la voluntad del Ayuntamiento de Barcelona en replantearse el rol y funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales. El proyecto, que se desarrollará entre los años 2016 y 2021, se ha puesto en marcha a partir de un proceso participativo sin precedentes en la trayectoria de los servicios sociales.

The “Impulsem!” project started at the beginning of 2016, and embodies Barcelona City Council’s aim of rethinking the role of Social Services Centres and how they work. The project aims to construct a vision of the future of Social Services Centres, built on identifying strategies and positions which will help to achieve that future.

Document estratègic del projecte “Impulsem!”, que concreta la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona en repensar el rol i funcionament dels Centres de Serveis Socials. El projecte, que es desenvoluparà entre els anys 2016 i 2021, s’ha posat en marxa a partir d’un procés participatiu sense precedents en la trajectòria dels serveis socials.

Informació dels serveis per a persones en procés de desnonament

Transcorregut el segon any de desplegament del Pla de Família 2013-2016 es presenta el 2on Informe de seguiment del Pla, corresponent a l’any 2015. Aquest és el segon informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que planteja un seguiment anual del grau de desplegament o execució de les actuacions i objectius plantejats en les seves 4 línies estratègiques.

Transcorregut dos anys de desplegament del Pla per a la Infància 2013-2016 es presenta l’Informe de seguiment del Pla corresponent a l’any 2015. Aquest és el tercer informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que dona informació del grau de desplegament del mateix. L’objectiu de l’Informe és exposar l’estat de situació l’any 2015 dels diferents objectius i accions que contempla el Pla, estructurats per cada una de les 4 línies estratègiques de què es composa.

Transcorregut els primers tres anys de desplegament del Pla de les Persones Grans 2013-2016 es presenta el III Informe de seguiment del Pla, corresponent a l’any 2015. Aquest és el tercer informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que planteja un seguiment anual del grau de desplegament o execució de les actuacions i objectius plantejats en les seves 4 línies estratègiques.

El present informe segueix l'estructura dels anteriors informes sobre l'estat dels serveis socials a Catalunya i s'ha actualitzat amb les darreres dades oficials disponibles fins a l'any 2013. També s'han aplegat en un únic epígraf els apartats d'anàlisi de context i d'anàlisi de les necessitats socials prioritàries a Catalunya.

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad