Documentos temáticos

Aquest Codi d'Ètica i Deontològic no és un codi nou: correspon a l'actualització del text del Codi d'Ètica dels Assistents Socials editat pel Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, i aprovat en assemblea general l'any 1989.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta publicació pretén ser un estímul per aconseguir un major desenvolupament i una major implantació de l'Ètica i de la Deontologia en la professió de psicòleg i és un  conjunt de materials i documents per facilitar aquesta fi. Només es troba en castellà.

Any del document:
Sense determinar

L’objectiu d’aquest article és explicitar les directrius fonamentals que haurien de guiar l’ètica dels professionals i les organitzacions en l’àmbit dels serveis socials.

Any del document:
Sense determinar

Ajut extraordinari que concedeix l'Ajuntament de Barcelona per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència d'infants i/o adolescents de 0 a 16 anys.

Any del document:
2017

Ajut extraordinari que concedeix l'Ajuntament de Barcelona per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència d'infants i/o adolescents de 0 a 16 anys.

Any del document:
2017

El Tercer Informe del CIIMU s'ha centrat en aportar noves evidències, entrevistant a pares i mares, professors i professores, nens, nenes i adolescents, i professionals de la intervenció social, sempre amb l'objectiu ètic de poder col·laborar en la formulació de polítiques socials compromeses a millorar el benestar material i relacional en la vida quotidiana de tota la ciutadania.

Any del document:
Sense determinar

Documento estratégico del proyecto "Impulsem!", que concreta la voluntad del Ayuntamiento de Barcelona en replantearse el rol y funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales. El proyecto, que se desarrollará entre los años 2016 y 2021, se ha puesto en marcha a partir de un proceso participativo sin precedentes en la trayectoria de los servicios sociales.

Any del document:
2017

The “Impulsem!” project started at the beginning of 2016, and embodies Barcelona City Council’s aim of rethinking the role of Social Services Centres and how they work. The project aims to construct a vision of the future of Social Services Centres, built on identifying strategies and positions which will help to achieve that future.

Any del document:
2017

Document estratègic del projecte “Impulsem!”, que concreta la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona en repensar el rol i funcionament dels Centres de Serveis Socials. El projecte, que es desenvoluparà entre els anys 2016 i 2021, s’ha posat en marxa a partir d’un procés participatiu sense precedents en la trajectòria dels serveis socials.

Any del document:
2017

Informació dels serveis per a persones en procés de desnonament

Any del document:
2016

Transcorregut el segon any de desplegament del Pla de Família 2013-2016 es presenta el 2on Informe de seguiment del Pla, corresponent a l’any 2015. Aquest és el segon informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que planteja un seguiment anual del grau de desplegament o execució de les actuacions i objectius plantejats en les seves 4 línies estratègiques.

Any del document:
2016

Transcorregut dos anys de desplegament del Pla per a la Infància 2013-2016 es presenta l’Informe de seguiment del Pla corresponent a l’any 2015. Aquest és el tercer informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que dona informació del grau de desplegament del mateix. L’objectiu de l’Informe és exposar l’estat de situació l’any 2015 dels diferents objectius i accions que contempla el Pla, estructurats per cada una de les 4 línies estratègiques de què es composa.

Any del document:
2015

Transcorregut els primers tres anys de desplegament del Pla de les Persones Grans 2013-2016 es presenta el III Informe de seguiment del Pla, corresponent a l’any 2015. Aquest és el tercer informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que planteja un seguiment anual del grau de desplegament o execució de les actuacions i objectius plantejats en les seves 4 línies estratègiques.

Any del document:
2016

El present informe segueix l'estructura dels anteriors informes sobre l'estat dels serveis socials a Catalunya i s'ha actualitzat amb les darreres dades oficials disponibles fins a l'any 2013. També s'han aplegat en un únic epígraf els apartats d'anàlisi de context i d'anàlisi de les necessitats socials prioritàries a Catalunya.

Any del document:
Sense determinar

Informe sobre la estratègia de millora dels serveis socials de l’atenció primària 2007.

Any del document:
Sense determinar

Garantia del dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial.

Any del document:
2016

Presentació per Descobrir i reconèixer el coneixement personal.

Any del document:
Sense determinar

Presentación de com crear una marca personal.

Any del document:
Sense determinar

Presentació de l'origen, els valors diferencials, l'estratègia d'inrtervenció, els incentius i el presupost en la creació d’un mercat de treball reservat per a la integració laboral de les persones en risc d’exclusió social a la ciutat de Barcelona.

Any del document:
Sense determinar

Presentació on es parla dels principals errors en la recerca de feina.

Any del document:
Sense determinar

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad