Documentos temáticos

Informe sobre la estratègia de millora dels serveis socials de l’atenció primària 2007.

Garantia del dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial.

Presentació per Descobrir i reconèixer el coneixement personal.

Presentació de l'origen, els valors diferencials, l'estratègia d'inrtervenció, els incentius i el presupost en la creació d’un mercat de treball reservat per a la integració laboral de les persones en risc d’exclusió social a la ciutat de Barcelona.

Presentació on es parla dels principals errors en la recerca de feina.

Presentació d'un taller realitzat per identificar les competències.

En els darrers anys s'ha consolidat en pràcticament totes les democràcies europees l'anomenat Tercer Sector. Es tracta del conjunt d'entitats que gestionen serveis d'atenció a les necessitats socials. Aquestes entitats es mouen en un espai que no és públic ni privat, però alhora té elements d'ambdós sectors.

Aquest document és un estudi sobre la salut dels qui conviuen amb persones que tenen necessitats especials d'atenció o dependència.

This book is divided into two sections: the first describes the creation of the Senior Citizens Programme, and the second explores the “Learning with Seniors experience”

Les intervencions psicosocioeducatives en famílies amb infants en risc en el marc dels Serveis Socials Bàsics. Recerca aplicada. Resultats i conclusions.

Text de referència sobre serveis socials a Catalunya.

L’objecte d’aquesta llei és regular el règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i regular les especificitats del procediment administratiu que els són pròpies i regular el procediment d’elaboració de disposicions reglamentàries en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

Aquesta Llei estableix i regula les bases del règim jurídic, el procediment administratiu comú i el sistema de responsabilitat de les administracions públiques, i és aplicable a totes elles.

Aquesta Llei regula les condicions bàsiques de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència mitjançant la creació d’un Sistema   per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), amb la col·laboració i participació de totes les administracions públiques.

Aquesta Llei regula les condicions bàsiques de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència mitjançant la creació d’un Sistema   per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), amb la col·laboració i participació de totes les administracions públiques. Aquesta és la versió de lectura fàcil.

Adaptació a Lectura Fàcil de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, text de referència sobre serveis socials a Catalunya.

El programa de lluita contra la pobresa energètica ofereix informació, assessorament i petites actuacions a 5.000 llars de persones que tenen dificultats per pagar les factures o que no poden mantenir el seu habitatge en unes condicions adequades a la ciutat de Barcelona. L’agent energètic t’ofereix una atenció personalitzada al teu domicili.

Los servicios sociales que se exponen son sólo una pequeña muestra de su totalidad. Se ha hecho una selección de los servicios que pueden resultar más útiles para los recién llegados y las recién llegadas.

Aquesta és la memòria 2015 de l’Acord Ciutadà, una publicació que pretén ser un reflex de l’activitat impulsada en el marc de l’Acord durant el darrer any.

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad