Documentos temáticos

El programa “Per un esport sense barreres” vol promoure la pràctica esportiva entre les persones amb discapacitat, formant el personal tècnic, facilitant l’accés a les activitats i sensibilitzant en esdeveniments de la ciutat.

Amb aquesta publicació volem presentar i difondre les diferents actuacions d’accessibilitat comunicativa recollides fins ara a l’Observatori i afavorir l’intercanvi d’experiències entre ciutats.

The IMD are promoting this study, in collaboration with Parks and Gardens, with the aim of finding out and communicating the value of the social impact of the Job-Placement Programme, by identifying the benefits of the programmes for all stakeholders, to examine the feasibility of expanding programmes such as these to other public companies.

Barcelona és una ciutat activa en el camp de la inclusió social. Mitjançant l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, l’Ajuntament ha treballat durant més de trenta anys per la integració de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la vida ciutadana, i ha apostat especialment per la seva inserció laboral.

Barcelona és una ciutat pionera i capdavantera en l’impuls de polítiques per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Sensible a les necessitats d’aquest col·lectiu, l’Ajuntament ha incorporat com a propi l’objectiu de promoure l’autonomia personal i la vida independent de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Un llibre que informa de les iniciatives dutes a terme i dels resultats de la col·laboració entre els diversos departaments municipals i les persones amb discapacitat.

En aquest llibre trobareu exemples concrets de la feina que fem perquè Barcelona esdevingui una veritable ciutat sense barreres ni obstacles de cap tipus; ben al contrari, una ciutat que ofereix les mateixes oportunitats a tots els barcelonins i les barcelonines.

Este folleto pretende sensibilizar a los profesionales de las diferentes disciplinas del mundo del diseño -grafismo, artes visuales, artesanía, arquitectura, moda, joyería, muebles e industriales- sobre la necesidad, la responsabilidad y el compromiso que tenemos con la sociedad de potenciar la creación de entornos, servicios, herramientas y productos de fácil uso para la mayoría de las personas.

Decret d'alcaldia sobre la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de conformitat amb la Mesura de Govern de 15 de març de 2013.

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat recull els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones que tenen una discapacitat. L’objectiu de la Convenció és que es respectin aquests drets i llibertats.

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat recull els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones que tenen una discapacitat. L’objectiu de la Convenció és que es respectin aquests drets i llibertats. Aquesta és la versió de lectura fàcil.

L’objectiu d’aquest estudi és aportar elements d’aprofun-diment i d’objectivació pel que fa al greuge econòmic comparatiu de viure amb discapacitat. És a dir, el sobreesforç econòmic que ha de realitzar una persona amb discapacitat respecte de les persones que no en tenen.

Conferència íntegra realitzada per Laia Ortiz, Tinenta d'Alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, el 13 de juny de 2017 al CCCB. Aquesta conferència es va realitzar amb motiu de la culminació dels dos primers anys de mandat, i amb l'objectiu de resumir els avenços assolits i els reptes de futur plantejats per a la resta de mandat.

Informe sobre els drets humans de les persones amb discapacitat física i sensorial a la ciutat de Barcelona.

Estudi sobre les entitats que actuen en els àmbits de la salut i el suport social a la ciutat i dels grups que hi estan vinculats.

Aquest estudi té per objectiu l'anàlisi dels diferents aspectes que incideixen en la prestació del Servei de Transport Especial de l’IMD i EMT a la ciutat de Barcelona, i l’estimació de les necessitats actuals, per tal de poder fer unes previsions adequades per als propers anys. El present informe també dóna compliment a la proposició aprovada a la Comissió d’Acció Social i Ciutadania.

Aquest manua vol contribuir a eliminar les barreres de la comunicació que impedeixen l’accés als continguts culturals a una part de la població.

Una guia que dona indicacions i consells senzills i útils als comerciants de la ciutat per fer més accessibles els seus establiments i oferir un servei de qualitat adequat a les necessitats de tothom.

Uno de los compromisos de la ciudad de Barcelona es promover las condiciones que favorezcan el pleno desarrollo de las personas con discapacidad, así como evitar y eliminar las causas que lo puedan dificultar o impedir. Con esta guía pretendemos difundir las buenas prácticas desarrolladas por las ciudades desde la creación del Observatorio Ciudades y Pueblos para Todas las Personas en los diferentes ámbitos de trabajo.

Guia d’entitats i serveis per a persones amb discapacitat del districte de Nou Barris

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad