Documentos temáticos

El programa “Per un esport sense barreres” vol promoure la pràctica esportiva entre les persones amb discapacitat, formant el personal tècnic, facilitant l’accés a les activitats i sensibilitzant en esdeveniments de la ciutat.

Any del document:
Sense determinar

Amb aquesta publicació volem presentar i difondre les diferents actuacions d’accessibilitat comunicativa recollides fins ara a l’Observatori i afavorir l’intercanvi d’experiències entre ciutats.

Any del document:
Sense determinar

The IMD are promoting this study, in collaboration with Parks and Gardens, with the aim of finding out and communicating the value of the social impact of the Job-Placement Programme, by identifying the benefits of the programmes for all stakeholders, to examine the feasibility of expanding programmes such as these to other public companies.

Any del document:
Sense determinar

Barcelona és una ciutat activa en el camp de la inclusió social. Mitjançant l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, l’Ajuntament ha treballat durant més de trenta anys per la integració de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la vida ciutadana, i ha apostat especialment per la seva inserció laboral.

Any del document:
Sense determinar

Barcelona és una ciutat pionera i capdavantera en l’impuls de polítiques per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Sensible a les necessitats d’aquest col·lectiu, l’Ajuntament ha incorporat com a propi l’objectiu de promoure l’autonomia personal i la vida independent de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Any del document:
Sense determinar

Un llibre que informa de les iniciatives dutes a terme i dels resultats de la col·laboració entre els diversos departaments municipals i les persones amb discapacitat.

Any del document:
Sense determinar

En aquest llibre trobareu exemples concrets de la feina que fem perquè Barcelona esdevingui una veritable ciutat sense barreres ni obstacles de cap tipus; ben al contrari, una ciutat que ofereix les mateixes oportunitats a tots els barcelonins i les barcelonines.

Any del document:
Sense determinar

Este folleto pretende sensibilizar a los profesionales de las diferentes disciplinas del mundo del diseño -grafismo, artes visuales, artesanía, arquitectura, moda, joyería, muebles e industriales- sobre la necesidad, la responsabilidad y el compromiso que tenemos con la sociedad de potenciar la creación de entornos, servicios, herramientas y productos de fácil uso para la mayoría de las personas.

Any del document:
Sense determinar

Decret d'alcaldia sobre la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de conformitat amb la Mesura de Govern de 15 de març de 2013.

Any del document:
Sense determinar

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat recull els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones que tenen una discapacitat. L’objectiu de la Convenció és que es respectin aquests drets i llibertats.

Any del document:
Sense determinar

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat recull els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones que tenen una discapacitat. L’objectiu de la Convenció és que es respectin aquests drets i llibertats. Aquesta és la versió de lectura fàcil.

Any del document:
Sense determinar

L’objectiu d’aquest estudi és aportar elements d’aprofun-diment i d’objectivació pel que fa al greuge econòmic comparatiu de viure amb discapacitat. És a dir, el sobreesforç econòmic que ha de realitzar una persona amb discapacitat respecte de les persones que no en tenen.

Any del document:
Sense determinar

Conferència íntegra realitzada per Laia Ortiz, Tinenta d'Alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, el 13 de juny de 2017 al CCCB. Aquesta conferència es va realitzar amb motiu de la culminació dels dos primers anys de mandat, i amb l'objectiu de resumir els avenços assolits i els reptes de futur plantejats per a la resta de mandat.

Any del document:
2017

Informe sobre els drets humans de les persones amb discapacitat física i sensorial a la ciutat de Barcelona.

Any del document:
Sense determinar

Estudi sobre les entitats que actuen en els àmbits de la salut i el suport social a la ciutat i dels grups que hi estan vinculats.

Any del document:
Sense determinar

Aquest estudi té per objectiu l'anàlisi dels diferents aspectes que incideixen en la prestació del Servei de Transport Especial de l’IMD i EMT a la ciutat de Barcelona, i l’estimació de les necessitats actuals, per tal de poder fer unes previsions adequades per als propers anys. El present informe també dóna compliment a la proposició aprovada a la Comissió d’Acció Social i Ciutadania.

Any del document:
Sense determinar

Aquest manua vol contribuir a eliminar les barreres de la comunicació que impedeixen l’accés als continguts culturals a una part de la població.

Any del document:
2016

Una guia que dona indicacions i consells senzills i útils als comerciants de la ciutat per fer més accessibles els seus establiments i oferir un servei de qualitat adequat a les necessitats de tothom.

Any del document:
2017

Uno de los compromisos de la ciudad de Barcelona es promover las condiciones que favorezcan el pleno desarrollo de las personas con discapacidad, así como evitar y eliminar las causas que lo puedan dificultar o impedir. Con esta guía pretendemos difundir las buenas prácticas desarrolladas por las ciudades desde la creación del Observatorio Ciudades y Pueblos para Todas las Personas en los diferentes ámbitos de trabajo.

Any del document:
Sense determinar

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad