Documentos temáticos

La finalitat d’aquesta estratègia contra la feminització de la pobresa i de la precarietat és la reducció de la pobresa femenina —a mitjà i llarg termini— a la ciutat de Barcelona. Per tant, aquest document presenta una actuació municipal que posa l’accent tant en les arrels del procés de feminització de la pobresa i de la precarietat com en els instruments i les mesures per combatre'n els aspectes més estructurals.

Any del document:
2016

El present document és una anàlisi realitzada per la Direcció del Programa de Dona, a través del Centre per a la Igualtat i Recursos per les Dones (d’ara endavant CIRD), que es basa en l’estructura del propi Pla Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats real i efectiva entre dones i homes (2012-2015), i que engloba, a mode de síntesi i balanç final, les informacions recollides en els dos informes previs de seguiment: l’Informe de seguiment i avaluació anual, realitzat el 2013, i l’Informe preliminar de seguiment realitzat el 2014.

Any del document:
2012

Agència que aborda integralment el fenomen de la prostitució a la ciutat i col·labora en la lluita contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual

Any del document:
Sense determinar

Aquest Pla Municipal contra la Violència vers les Dones recull les aportacions de moltes barcelonines que, des dels seus respectius àmbits d’intervenció,han participat en la seva elaboració. Aquest ha estat un procés molt enriquidor que, al mateix temps, ha fet emergir la voluntat i l’ambició amb què totesles dones volem afrontar aquesta problemàtica a la nostra ciutat.

Any del document:
2009

El Pla per a la igualtat d’oportunitats real i efectiva entre dones i homes és el marc de referència pel que fa a les polítiques de la ciutat dels propers quatre anys, i té per objectiu ser el full de ruta de l’Ajuntament de Barcelona en el seu propòsit de garantir els drets, la promoció i la igualtat d’oportunitats de les dones.

Any del document:
Sense determinar

Des de la Regidoria de la Dona i Drets Civils hem elaborat el Pla Municipal per a les Dones 2005-2009, basant-nos en la participació de les barcelonines com a metodologia i eix estratègic per a l’elaboració, seguiment i avaluació del Pla. D’aquesta manera, fem palès el nostre reconeixement cap als processos i mètodes participatius de les dones amb una definició més àmplia del que reconeix la definició restringida que les successives onades dels moviments feministes han lluitat per modificar i eixamplar.

Any del document:
Sense determinar

La violència contra les dones és un fenòmen social que té multiples i diferents dimensions. Constitueix no nomès un atemptat contra els drets humans sinò també un obstacle per al desenvolupament personal de les dones i una dificultat per a la seva participació en tots els àmbits de la societat. Està reconegut que es tracta d’un fenòmen de caràcter estructural i que la diversitat de factors que intervenen obliga a tractar-los de forma integrada. La violència contra les dones va més enllà de l’excepcionalitat dels casos individuals i és un fenòmen que reflecteix les relacions de poder i el manteniment d’un model social basat en la desiguatat.

Any del document:
Sense determinar

El Pla per la Justícia de Gènere (2016 - 2020) constitueix l’instrument fonamental d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona per a l’eliminació de les desigualtats de gènere. És una eina per a la promoció de l’equitat entre dones i homes, i entre les mateixes dones.

Any del document:
2016

The Plan for Gender Justice (2016-2020) is Barcelona City Council's core instrument for action towards the elimination of gender inequalities. It is a tool for the promotion of equality between women and men, and among women themselves.

Any del document:
2016

El Plan para la Justicia de Género (2016 - 2020) constituye el instrumento fundamental de actuación del Ayuntamiento de Barcelona para la eliminación de las desigualdades de género. Se trata de una herramienta para la promoción de la equidad entre mujeres y hombres así como entre las propias mujeres.

Any del document:
2016

Protocolització a partir de l'experiència de les persones que l'han elaborat. La finalitat és que suposi un estímul per detectar e intervenir més eficaçment en aquest tipus de situacions que atenten contra els drets humans

Any del document:
2014
Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad