Documentos temáticos

Agència que aborda integralment el fenomen de la prostitució a la ciutat i col·labora en la lluita contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual

Año del documento:
2014

Estudi que intenta  analitzar les diferents respostes legals que hi ha tant a
l’Estat Espanyol, com també, a diferents estats europeus en matèria de prostitució.

Estudi juridic Antigona

Año del documento:
2014

Elaborat pel Circuit Barcelona contra la violència masclista, liderat per l’Ajuntament de Barcelona (Regidoria de Feminismes i LGTBI) i el Consorci Sanitari de Barcelona.

Año del documento:
2017

Elaborades per les assessores dels Punts d'Assessorament Jurídic ubicats als Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD), uns serveis que integren el dispositiu municipal d'atenció a les dones de la ciutat de Barcelona.

Año del documento:
2014

L’estudi de les condicions de vida de les dones des de vessants socials, culturals i econòmics. Descriu la situació actual, detecta les problemàtiques i necessitats i les diferències que hi ha dins del col·lectiu segons l'edat i la posició en l'estructura social.

Año del documento:
2009

Marc d'actuació. Plantejament metodològic. Perfils de les persones entrevistades. Conclusions i propostes de mesures

Año del documento:
2015

Estudi sobre la mutilació  genital femenina a la ciutat de Barcelona encarregat per la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona a la Fundación Wassu UAB.

Año del documento:
2015

L’estudi analitza les diferències i desigualtats de gènere en les condicions de vida i l'estat de salut de les persones de 25 a 64 anys residents a Barcelona a partir de l'Enquesta de Salut de l'any 2000.

Año del documento:
2003

El tractament de la prostitució i el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual als mitjans de comunicació. Recomanacions. Elaborat pels professionals de la comunicació i impulsat per l’Agència ABITS de l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC).

Año del documento:
2015

Recomendaciones el Tratamiento de la Prostitución y la Trata con fines de explotación sexual en los medios de comunicación.

Año del documento:
2015

L'estudi proposa iniciar una sèrie d'amidaments periòdics destinats a mesurar l'evolució de la violència masclista en el futur i a avaluar l'eficàcia de les intervencions destinades a eradicar-la

Año del documento:
2010

Primera investigació sobre aquest fenomen a Catalunya, en el marc d’un projecte europeu sobre les respostes legals enfront els matrimonis forçats com una forma de tràfic d’éssers humans. Encarregat per la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona al Grup Antígona de la UAB.

Año del documento:
2015

Guia elaborada per la Comissió de treball sobre homes que exerceixen violència masclista del Circuit Barcelona contra la violència vers les dones. Aquest és un document que ajuda els i les professionals de la xarxa pública de la ciutat de Barcelona, a detectar i abordar millor les situacions de violència masclista, tot adaptant les metodologies de treball per a una millor atenció als homes –i de retruc a les seves famílies– en un context de violència masclista.

Año del documento:
2014
Año del documento:
2012

La ciutat de Barcelona ha fet els darrers onze anys una aposta ferma en l’abordatge de la lluita contra la violència vers les dones. El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el 26 d’octubre el

Pla Municipal per a la Igualtat d’oportunitats real i efectiva entre dones i homes (2012-2015)

Año del documento:
2011

Agència que aborda integralment el fenomen de la prostitució a la ciutat i col·labora en la lluita contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual

Año del documento:
Sense determinar

Agència que aborda integralment el fenomen de la prostitució a la ciutat i col·labora en la lluita contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexua

Año del documento:
2010

Agència que aborda integralment el fenomen de la prostitució a la ciutat i col·labora en la lluita contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual

Año del documento:
2014

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad