Documentos temáticos

El tractament de la prostitució i el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual als mitjans de comunicació. Recomanacions. Elaborat pels professionals de la comunicació i impulsat per l’Agència ABITS de l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC).

Recomendaciones el Tratamiento de la Prostitución y la Trata con fines de explotación sexual en los medios de comunicación.

La finalitat d’aquesta estratègia contra la feminització de la pobresa i de la precarietat és la reducció de la pobresa femenina —a mitjà i llarg termini— a la ciutat de Barcelona. Per tant, aquest document presenta una actuació municipal que posa l’accent tant en les arrels del procés de feminització de la pobresa i de la precarietat com en els instruments i les mesures per combatre'n els aspectes més estructurals.

Primera investigació sobre aquest fenomen a Catalunya, en el marc d’un projecte europeu sobre les respostes legals enfront els matrimonis forçats com una forma de tràfic d’éssers humans. Encarregat per la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona al Grup Antígona de la UAB.

Guia elaborada per la Comissió de treball sobre homes que exerceixen violència masclista del Circuit Barcelona contra la violència vers les dones. Aquest és un document que ajuda els i les professionals de la xarxa pública de la ciutat de Barcelona, a detectar i abordar millor les situacions de violència masclista, tot adaptant les metodologies de treball per a una millor atenció als homes –i de retruc a les seves famílies– en un context de violència masclista.

La finalidad de esta guía es ayudar al equipo profesional a detectar y atender las necesidades de los hombres con relación a su paternidad. La intervención grupal que se presenta en esta guía consta de una sesión informativa y seis sesiones grupales de 2 horas de duración. El grupo está facilitado por dos profesionales: una comadrona especialista en paternidades y un psicólogo con experiencia en el trabajo con grupos de hombres.

La finalitat d’aquesta guia és ajudar a l’equip professional a detectar i atendre les necessitats dels homes amb relació a la seva paternitat. La intervenció grupal que es presenta en aquesta guia consta d’una sessió informativa i sis sessions grupals de 2 hores de durada. El grup està facilitat per dos professionals: una llevadora especialista en paternitats i un psicòleg amb experiència en el treball amb grups d’homes.

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

La ciutat de Barcelona ha fet els darrers onze anys una aposta ferma en l’abordatge de la lluita contra la violència vers les dones. El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el 26 d’octubre el

Pla Municipal per a la Igualtat d’oportunitats real i efectiva entre dones i homes (2012-2015)

Agència que aborda integralment el fenomen de la prostitució a la ciutat i col·labora en la lluita contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual

Agència que aborda integralment el fenomen de la prostitució a la ciutat i col·labora en la lluita contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexua

Agència que aborda integralment el fenomen de la prostitució a la ciutat i col·labora en la lluita contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual

Agència que aborda integralment el fenomen de la prostitució a la ciutat i col·labora en la lluita contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual.

Agència que aborda integralment el fenomen de la prostitució a la ciutat i col·labora en la lluita contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual

Agència que atén les dones i les dones transsexuals que exerceixen la prostitució a la ciutat de Barcelona, i prioritàriament aquelles que es troben en una situació d'especial vulnerabilitat, d'una manera integral, global i coordinada, a més de lluitar contra el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual.

Agència que aborda integralment el fenomen de la prostitució a la ciutat i col·labora en la lluita contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual

Agència que aborda integralment el fenomen de la prostitució a la ciutat i col·labora en la lluita contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad