Documentos temáticos

Consell de les Dones de Barcelona

Any del document:
2009

Primera trobada de Consell de Dones. La jornada té per objectiu compartir experiències i reflexionar sobre els principals reptes de futur que es presenten

 

 

Any del document:
2010

La jornada té per objectiu compartir experiències i reflexionar sobre els principals reptes de futur que es presenten

Any del document:
2010

Balanç de les polítiques municipals de dones, 2007-2011

Any del document:
2011

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Any del document:
2015

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Any del document:
2015

Document de caràcter eminentment pràctic que facilita eines bàsiques als professionals i les professionals dels equips de Serveis Socials d'Atenció Primària per millorar l'atenció de les dones, i dels seus fills i filles menors, en situació de violència masclista, i poder detectar aquesta violència encara que la dona no ho expliciti obertament.

Any del document:
Sense determinar

Protocols desenvolupats pel que fa a la intervenció, tant individualitzada, com grupal, com amb els fills i filles, de les dones ateses per situacions de violència masclista. Ajuntament de Barcelona 2007.

Any del document:
2009

Agència que aborda integralment el fenomen de la prostitució a la ciutat i col·labora en la lluita contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual

Any del document:
Sense determinar

Aquest Pla Municipal contra la Violència vers les Dones recull les aportacions de moltes barcelonines que, des dels seus respectius àmbits d’intervenció,han participat en la seva elaboració. Aquest ha estat un procés molt enriquidor que, al mateix temps, ha fet emergir la voluntat i l’ambició amb què totesles dones volem afrontar aquesta problemàtica a la nostra ciutat.

Any del document:
2009

El Pla per a la igualtat d’oportunitats real i efectiva entre dones i homes és el marc de referència pel que fa a les polítiques de la ciutat dels propers quatre anys, i té per objectiu ser el full de ruta de l’Ajuntament de Barcelona en el seu propòsit de garantir els drets, la promoció i la igualtat d’oportunitats de les dones.

Any del document:
Sense determinar

Des de la Regidoria de la Dona i Drets Civils hem elaborat el Pla Municipal per a les Dones 2005-2009, basant-nos en la participació de les barcelonines com a metodologia i eix estratègic per a l’elaboració, seguiment i avaluació del Pla. D’aquesta manera, fem palès el nostre reconeixement cap als processos i mètodes participatius de les dones amb una definició més àmplia del que reconeix la definició restringida que les successives onades dels moviments feministes han lluitat per modificar i eixamplar.

Any del document:
Sense determinar

La violència contra les dones és un fenòmen social que té multiples i diferents dimensions. Constitueix no nomès un atemptat contra els drets humans sinò també un obstacle per al desenvolupament personal de les dones i una dificultat per a la seva participació en tots els àmbits de la societat. Està reconegut que es tracta d’un fenòmen de caràcter estructural i que la diversitat de factors que intervenen obliga a tractar-los de forma integrada. La violència contra les dones va més enllà de l’excepcionalitat dels casos individuals i és un fenòmen que reflecteix les relacions de poder i el manteniment d’un model social basat en la desiguatat.

Any del document:
Sense determinar

El Pla per la Justícia de Gènere (2016 - 2020) constitueix l’instrument fonamental d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona per a l’eliminació de les desigualtats de gènere. És una eina per a la promoció de l’equitat entre dones i homes, i entre les mateixes dones.

Any del document:
2016

The Plan for Gender Justice (2016-2020) is Barcelona City Council's core instrument for action towards the elimination of gender inequalities. It is a tool for the promotion of equality between women and men, and among women themselves.

Any del document:
2016

El Plan para la Justicia de Género (2016 - 2020) constituye el instrumento fundamental de actuación del Ayuntamiento de Barcelona para la eliminación de las desigualdades de género. Se trata de una herramienta para la promoción de la equidad entre mujeres y hombres así como entre las propias mujeres.

Any del document:
2016

En aquest document s'analitza com les relacions abusives de parella són una manifestació més de la violència masclista que continua present perquè, malgrat els avanços importantíssims dels últims temps cap a una major igualtat d'oportunitats entre homes i dones, la nostra societat continua sent sexista.

Any del document:
Sense determinar

El protocol es conforma de dues parts: una externa dirigida cap a la ciutadania en conjunt, on es defineixen les actuacions que l’Ajuntament realitzarà per tal de mostrar al conjunt de la ciutadania i a les persones familiars pròximes a la víctima el rebuig institucional; i una altra interna, on es defineixen les actuacions, les coordinacions i els rols dels diferents serveis i actors implicats en la intervenció en violències masclistes per tal de donar resposta a la situació de possible feminicidi.

Any del document:
2016

Protocolització de la Intervenció individualitzada en dones que viuen o han viscut violència de genère

Any del document:
2009

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad