Documentos temáticos

Protocolització a partir de l'experiència de les persones que l'han elaborat. La finalitat és que suposi un estímul per detectar e intervenir més eficaçment en aquest tipus de situacions que atenten contra els drets humans

Any del document:
2014

Protocolització de la Intervenció individualitzada en dones que viuen o han viscut violència de genère. En castellà

Any del document:
2009

Edicions en format llibret publicats i elaborats per l'Ajuntament de Barcelona. Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Fundació Salut i Comunitat

Any del document:
2016

 Edicions en format llibret publicats i elaborats per l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l'Ajuntament de Barcelona. Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i Fundació Salut i Comunitat

Any del document:
2014

Publicats i elaborats per l'Ajuntament de Barcelona. Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Fundació Salut i Comunitat.

 

Any del document:
2014

Publicats i elaborats per l'Ajuntament de Barcelona. Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Fundació Salut i Comunitat.

 

Any del document:
2014

Edicions en format llibret publicats i elaborats per l'Ajuntament de Barcelona. Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Fundació Salut i Comunitat

Any del document:
2014

Treball en xarxa efectiu entre els diferents serveis i les i els professionals que intervenen des de diferents àmbits (serveis socials, salut,policia, justícia, àmbit judicial i educació) amb la finalitat d'actuar d'una manera més eficient davant les situacions de violència hacia les dones.

Any del document:
Sense determinar

Protocol for assessment of risk of violence against women by their partner or ex-partner. Effective networking between the different services and the professionals involved from different areas (social services, health, police, justice, judiciary and education) in order to act more efficiently in situations of violence against the women.

Any del document:
Sense determinar

El SAH és un servei gratuït de l’Ajuntament de Barcelona dirigit a homes que volen viure les seves relacions afectives d’una manera positiva, saludable i lliure de violència.

Any del document:
2016

Xarxa de serveis i recursos d’informació, assessorament i atenció que tenen per finalitat la promoció personal i social de les dones i la lluita contra qualsevol forma de discriminació i violència masclista. (PIAD, SARA, SAS, SAH, CIRD)

Any del document:
2016

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Any del document:
2015

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Any del document:
2015

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Any del document:
2015

Aquest document s’ha elaborat per abordar el dret de la dignitat personal. Des de quatre àmbits de comportaments contraris als mínims ètics socialment i legalment establerts: el d’assetjament físic, psicològic, laboral i sexual s’explica quines conductes de la persona assetjadora poden ajudar a la persona assetjada a detectar la situació i quines recomanacions poden fer servir per afrontar l’existència d’aquest tipus de conductes negatives.

Any del document:
2016

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Any del document:
2015

Aquesta publicació descriu una nova metodologia de treball, anomenada investigació-acció, duta a terme al llarg d'un any al districte de Nou Barris amb un grup de dones que pateixen violència de gènere.

Any del document:
Sense determinar

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Any del document:
2015

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Any del document:
2015

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad