Documentos temáticos

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Any del document:
2017

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Any del document:
2017

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Any del document:
2017

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Any del document:
2017

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Any del document:
2017

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Any del document:
2017

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Any del document:
2017

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Any del document:
2017

El proyecto RADARS es una red de prevención i de acción comunitaria dirigida a detectar i prevenir situaciones de riesgo de las personas mayores, y a paliar los efectos negativos de la soledad no deseada, contando con la complicidad del entorno.

Any del document:
2017
Any del document:
2017

La publicació presenta una anàlisi de les necessitats que tenen els ciutadans i ciutadanes amb trastorn mental greu i aborda les necessitats de suport que tenen aquestes persones. L'estudi també desgrana un seguit de recomanacions de cara a millorar l'atenció social d'aquest col·lectiu.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta publicació us presenta una anàlisi de les necessitats que tenen els ciutadans i ciutadanes amb trastorn mental greu, un sector de les persones amb discapacitat que viuen a la nostra ciutat, de les quals no sempre es dóna la imatge desitjada. A més d’abordar les necessitats de suport que tenen aquestes persones, l’estudi vol anar més enllà i desgrana un seguit de recomanacions de cara a millorar l’atenció social d’aquest col·lectiu.

Any del document:
Sense determinar

Edicions en format llibret publicats i elaborats per l'Ajuntament de Barcelona. Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Fundació Salut i Comunitat

Any del document:
2016

 Edicions en format llibret publicats i elaborats per l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l'Ajuntament de Barcelona. Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i Fundació Salut i Comunitat

Any del document:
2014

En el marc de les polítiques per fomentar l'envelliment actiu, s'edita aquest recull de receptes aportades per les persones grans usuàries del Centre de Serveis Socials Dreta de l'Eixample
 

Any del document:
2016

Publicats i elaborats per l'Ajuntament de Barcelona. Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Fundació Salut i Comunitat.

 

Any del document:
2014

Publicats i elaborats per l'Ajuntament de Barcelona. Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Fundació Salut i Comunitat.

 

Any del document:
2014

Esta publicación es una guia de servicios y recursos municipales dirigida especificamente al colectivo trans de la ciudad.

Any del document:
2016

Aquesta publicació és una guia de serveis i recursos municipals adreçats específicament al col·lectiu trans de la ciutat.

Any del document:
2016

El barem que estableix l’annex I d’aquesta norma determina els criteris objectius per a la valoració del grau d’autonomia de les persones, amb vista a la capacitat per fer les tasques bàsiques de la vida diària, així com la necessitat de suport i supervisió sobre això per a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, de conformitat amb el que estableix el capítol III, títol I, de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

Any del document:
Sense determinar

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad