Documentos temáticos

Conte dissenyat pel Centre Municipal d'Acolliment d'Urgència per Violència Masclista (CMAU-VM) per donar la benvinguda i explicar on estan i com funciona el centre als infants de 3 a 7 anys que ingressen, en un llenguatge adequat a la petita infància. Aquest conte està publicat en català, castellà, francès, anglès, urdú i àrab.

Decret d'alcaldia sobre la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de conformitat amb la Mesura de Govern de 15 de març de 2013.

Convenció adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989.

Convenció adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. Aquesta és la versió en lectura fàcil.

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat recull els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones que tenen una discapacitat. L’objectiu de la Convenció és que es respectin aquests drets i llibertats.

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat recull els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones que tenen una discapacitat. L’objectiu de la Convenció és que es respectin aquests drets i llibertats. Aquesta és la versió de lectura fàcil.

Convenció per aconseguir la plena igualtat entre l'home i la dona, modificar el paper tradicional tant de l'home com de la dona en la societat i en la família.

Convenció per aconseguir la plena igualtat entre l'home i la dona, modificar el paper tradicional tant de l'home com de la dona en la societat i en la família. Aquesta és la versió de lectura fàcil.

Guia bàsica sobre l'assetjament escolar i la violència entre iguals, on es defineixen els conceptes clau, les diferents tipologies i els protagonistes del fenomen i es donen pautes per a la intervenció, entre altres coses.

Guia bàsica publicada el 2005 on es donen algunes definicions i consells per treballar el bullying dins l'aula amb alumnes de secundària.

La guia neix com a instrument de consulta, eminentment pràctica, amb l'objectiu d'oferir recolzament a la feina diària de les famílies, amb l'ànim d'ajudar-les a cuidar millor als seus familiars i cuidar-se a ells mateixos.

Declaració llegida en l'Acte de commemoració del dia internacional contra l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, el dia 31 de maig, i en la sessió plenària del dia 6 de juny de 2012.

El 17 de maig de 1990 l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de trastorns sexuals. Per això es va adoptar aquest dia com a data emblemàtica per a recordar que cal donar resposta a tota situació d'hostilitat, violència i discriminació vers les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.

Declaració institucional per al reconeixement del Poble Gitano i del seu genocidi durant la Segona Guerra Mundial.

La Declaració Universal de Drets Humans és l'ideal comú a assolir per a tots els pobles i nacions amb el fi que cada persona i cada institució, inspirant-se constantment en aquesta Declaració, promoguin el respecte a aquests drets i llibertats.

La Declaració Universal de Drets Humans és l'ideal comú a assolir per a tots els pobles i nacions amb el fi que cada persona i cada institució, inspirant-se constantment en aquesta Declaració, promoguin el respecte a aquests drets i llibertats. Aquesta és la versió de lectura fàcil.

Signatura de la resolució per a la creació de l'Agència pels Drets i la No Discriminació

Cuidar a casa a una persona malalta o a una persona major en situació de dependència, no és fàcil. D'una o una altra manera canvia la vida a totes les persones que s'ocupen de les seves cures. Document en castellà.

Tus derechos energéticos están garantizados por la Ley 24/2015. Si tienes dificultades económicas y laborales para hacer frente a las facturas de electricidad, agua y gas, o no puedes mantener una temperatura adecuada en tu casa durante invierno o verano, dirígete al punto de asesoramiento energético de tu distrito. Ofrecen la atención necesaria para que puedas ejercer tus derechos energéticos.

Monogràfic que dóna a conèixer la realitat social dels i les joves espanyoles en situacions d'inactivitat laboral i formativa, tant en els seus paràmetres demogràfics com en relació a l'activitat, l'educació i la seva situació econòmica i familiar.

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad