Documentos temáticos

Guia bàsica sobre l'assetjament escolar i la violència entre iguals, on es defineixen els conceptes clau, les diferents tipologies i els protagonistes del fenomen i es donen pautes per a la intervenció, entre altres coses.

Any del document:
Sense determinar

Guia bàsica publicada el 2005 on es donen algunes definicions i consells per treballar el bullying dins l'aula amb alumnes de secundària.

Any del document:
Sense determinar

La guia neix com a instrument de consulta, eminentment pràctica, amb l'objectiu d'oferir recolzament a la feina diària de les famílies, amb l'ànim d'ajudar-les a cuidar millor als seus familiars i cuidar-se a ells mateixos.

Any del document:
Sense determinar

Declaració llegida en l'Acte de commemoració del dia internacional contra l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, el dia 31 de maig, i en la sessió plenària del dia 6 de juny de 2012.

Any del document:
Sense determinar

El 17 de maig de 1990 l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de trastorns sexuals. Per això es va adoptar aquest dia com a data emblemàtica per a recordar que cal donar resposta a tota situació d'hostilitat, violència i discriminació vers les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.

Any del document:
Sense determinar

Declaració institucional per al reconeixement del Poble Gitano i del seu genocidi durant la Segona Guerra Mundial.

Any del document:
Sense determinar

La Declaració Universal de Drets Humans és l'ideal comú a assolir per a tots els pobles i nacions amb el fi que cada persona i cada institució, inspirant-se constantment en aquesta Declaració, promoguin el respecte a aquests drets i llibertats.

Any del document:
Sense determinar

La Declaració Universal de Drets Humans és l'ideal comú a assolir per a tots els pobles i nacions amb el fi que cada persona i cada institució, inspirant-se constantment en aquesta Declaració, promoguin el respecte a aquests drets i llibertats. Aquesta és la versió de lectura fàcil.

Any del document:
Sense determinar

Signatura de la resolució per a la creació de l'Agència pels Drets i la No Discriminació

Any del document:
Sense determinar
Any del document:
2016

Cuidar a casa a una persona malalta o a una persona major en situació de dependència, no és fàcil. D'una o una altra manera canvia la vida a totes les persones que s'ocupen de les seves cures. Document en castellà.

Any del document:
Sense determinar

Tus derechos energéticos están garantizados por la Ley 24/2015. Si tienes dificultades económicas y laborales para hacer frente a las facturas de electricidad, agua y gas, o no puedes mantener una temperatura adecuada en tu casa durante invierno o verano, dirígete al punto de asesoramiento energético de tu distrito. Ofrecen la atención necesaria para que puedas ejercer tus derechos energéticos.

Any del document:
2017

Monogràfic que dóna a conèixer la realitat social dels i les joves espanyoles en situacions d'inactivitat laboral i formativa, tant en els seus paràmetres demogràfics com en relació a l'activitat, l'educació i la seva situació econòmica i familiar.

Any del document:
Sense determinar

Marc d'actuació. Plantejament metodològic. Perfils de les persones entrevistades. Conclusions i propostes de mesures

Any del document:
2015

L’informe de Diagnosi 2015 ha de servir per tancar un cicle de recollida de dades i reflectir els aprenentatges metodològics adquirits per millorar el coneixement del fenòmen del sensellarisme.

Any del document:
Sense determinar

S’havia constatat que les llars amb infants eren un dels grups socials que tenien més problemes per organitzar el seu temps, en especial pel que fa a la compatibilització dels horaris laborals, escolars i de lleure. Per aquest motiu es va optar per actuar en l’àmbit del temps fora de l’horari escolar. Una primera diagnosi de la situació permetia entreveure un gran potencial de treball.

Any del document:
Sense determinar

Estudi sobre la mutilació  genital femenina a la ciutat de Barcelona encarregat per la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona a la Fundación Wassu UAB.

Any del document:
2015

El diagnòstic consta de cinc parts, cadascuna de les quals disposa del seu propi informe de conclusions.

Any del document:
Sense determinar

Aquest informe recull una diagnosi de les realitats de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals de la ciutat de Barcelona.

Any del document:
Sense determinar

Aquest informe és un inventari sobre les polítiques adreçades a la comunitat LGTB

Any del document:
Sense determinar

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad