Documentos temáticos

Amb la col·lecció Dossiers del Temps, l’Ajuntament de Barcelona vol impulsar el debat sobre la problemàtica del temps des de la visió de diferents disciplines d’anàlisi i àmbits d’actuació. Aquest volum se centra precisament en la ciutat i, en concret, en com l’espai públic participa activament, i sovint de forma decisiva, en la conformació de les pràctiques socials.

Any del document:
Sense determinar

Amb la col·lecció Dossiers del Temps, l’Ajuntament de Barcelona vol impulsar el debat sobre la problemàtica del temps des de la visió de diferents disciplines d’anàlisi i àmbits d’actuació. Aquest volum tracta dels usos del temps de la població jove i proposa integrar es polítiques de joventut en les del temps per tal de dibuixar nous camins cap a una millor qualitat de vida.

Any del document:
Sense determinar

Amb la col·lecció Dossiers del Temps, l’Ajuntament de Barcelona vol impulsar el debat sobre la problemàtica del temps des de la visió de diferents disciplines d’anàlisi i àmbits d’actuació. Aquest informe pretén oferir un balanç sobre les polítiques de temps, alhora que clarifica les actuacions existents i amplia el debat que les acompanya.

Any del document:
Sense determinar

Amb la col·lecció Dossiers del Temps, l’Ajuntament de Barcelona vol impulsar el debat sobre la problemàtica del temps des de la visió de diferents disciplines d’anàlisi i àmbits d’actuació. El dossier que us presentem pretén posar a l’abast de dones i homes les noves perspectives i possibilitats que sorgeixen de la interacció entre el temps i les noves tecnologies com a elements facilitadors de la conciliació de la vida laboral, familiar, personal i social.

Any del document:
Sense determinar

Amb la col·lecció Dossiers del Temps, l’Ajuntament de Barcelona vol impulsar el debat sobre la problemàtica del temps des de la visió de diferents disciplines d’anàlisi i àmbits d’actuació. Aquesta nova entrega de la col·lecció «Dossiers del Temps» posa de manifest que l’organització del temps de treball és fonamental en l’organització social del temps, tant pel que fa a la productivitat de les activitats que generen béns i serveis, com a la qualitat de vida de les persones.

Any del document:
Sense determinar

Amb la col·lecció Dossiers del Temps, l’Ajuntament de Barcelona vol impulsar el debat sobre la problemàtica del temps des de la visió de diferents disciplines d’anàlisi i àmbits d’actuació. En aquest nou Dossier del Temps trobareu un conjunt de reflexions sobre dos aspectes molt importants de la vida, que estan íntimament lligats: el temps i la cultura.

Any del document:
Sense determinar

Amb la col·lecció Dossiers del Temps, l’Ajuntament de Barcelona vol impulsar el debat sobre la problemàtica del temps des de la visió de diferents disciplines d’anàlisi i àmbits d’actuació. Aquest dossier focalitza l’atenció en la relació existent entre la transformació de les xarxes familiars, els drets de ciutadania i l’organització dels temps i dels espais de cura diària de les persones.

Any del document:
Sense determinar

En aquest dossier trobareu algunes reflexions sobre les realitats quotidianes de la diversitat familiar i l’ús del temps. Un temps que, a Barcelona, volem que sigui més harmònic perquè homes i dones tinguin un major grau de benestar i es relacionin de forma més equitativa.

Any del document:
Sense determinar

Amb la col·lecció Dossiers del Temps, l’Ajuntament de Barcelona vol impulsar el debat sobre la problemàtica del temps des de la visió de diferents disciplines d’anàlisi i àmbits d’actuació.La ciutat, primera forma de vida democràtica, és el mitjà de visibilitat de l’home i la dona, on apareixen en la seva condició d’éssers humans, per tant, es proposa repensar l’espai urbà en funció del temps, en funció dels temps diversos de la societat contemporània.

Any del document:
Sense determinar

Amb la col·lecció Dossiers del Temps, l’Ajuntament de Barcelona vol impulsar el debat sobre la problemàtica del temps des de la visió de diferents disciplines d’anàlisi i àmbits d’actuació. En aquest volum descobrireu com la gestió harmònica del temps està estretament lligada amb l’harmonització territorial.

Any del document:
Sense determinar

Amb la col·lecció Dossiers del Temps, l’Ajuntament de Barcelona vol impulsar el debat sobre la problemàtica del temps des de la visió de diferents disciplines d’anàlisi i àmbits d’actuació. Aquest estudi fa una radiografia de l’impacte que l’ús del temps té sobre la salut de les persones.

Any del document:
Sense determinar

Si tu no decideixes quin final desitges per a la teva vida, els altres ho decidiran per tu.

Any del document:
Sense determinar

Si tu no decideixes quin final desitges per a la teva vida, els altres ho decidiran per tu. Aquest futllet presenta els principals drets dels malats i informació sobre el testament vital.

Any del document:
Sense determinar

Els teus drets energètics estan garantits per la Llei 24/2015. Si tens dificultats econòmiques i laborals per fer front a les factures d’electricitat, aigua i gas, o bé no pots mantenir una temperatura adequada a casa teva a l’hivern i l’estiu, adreça’t al punt d’assessorament energètic del teu districte. Ofereixen l’atenció necessària perquè puguis exercir els teus drets energètics.

Any del document:
2017

El document que es presenta a continuació és un text obert sobre els drets i les llibertats de les persones grans amb dependència elaborat a l'any 2011 pel Consell Assessor de la Gent Gran, òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona.

Any del document:
Sense determinar

El document que es presenta a continuació és un text obert sobre els drets i les llibertats de les persones grans amb dependència elaborat a l'any 2013 pel Consell Assessor de la Gent Gran, òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona.

Any del document:
Sense determinar

Programa d’entrenament familiar en habilitats educatives per prevenir les drogodependències, adreçat al treball amb grups de pares i mares de (pre)adolescents.

Any del document:
Sense determinar

Guia amb l’objectiu d’oferir un instrument de suport i proper a la realitat, que respongués a les necessitats dels professionals dels serveis socials bàsics en relació amb l’atenció a les drogodependències.

Any del document:
Sense determinar

Fullet informatiu de l'Agència de Salut Pública. Versió en castellà.

Any del document:
Sense determinar

L’objectiu d’aquest estudi és aportar elements d’aprofun-diment i d’objectivació pel que fa al greuge econòmic comparatiu de viure amb discapacitat. És a dir, el sobreesforç econòmic que ha de realitzar una persona amb discapacitat respecte de les persones que no en tenen.

Any del document:
Sense determinar

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad