Reurbanització de Vallcarca

Durant els darrers anys, el barri de Vallcarca del districte de Gràcia ha estat marcat per la reforma urbanística que va proposar la Modificació de Pla General Metropolità (MPGM) en la zona de l'avinguda de l'Hospital Militar - Farigola, aprovada definitivament l'any 2002. Aquesta MPGM suposa una reestructuració dels espais lliures i de la vialitat del barri, així com una renovació del teixit edificat existent.

Atès el context econòmic actual, els projectes pendents de materialitzar al barri de Vallcarca, tant de caràcter privat com públic, han necessitat un reajustament en el seu calendari d'execució, provocant una sensació de paràlisi en el desenvolupament del barri. Alhora, s'ha posat de manifest la necessitat de repensar alguns elements que configuren aquest projecte, així com recuperar els diferents espais lliures del barri pendents de transformar.

Fruit dels resultats de les jornades participatives, amb el nom de “Vallcarca, el barri que volem” realitzades el passat novembre de 2014, en les quals emplaçaven a l’administració i a les entitats a crear un espai de treball compartit, s’ha constituït una taula de treball mixta, entre administració i entitats veïnals, per canalitzar les reflexions de caire urbanístic i social i impulsar les actuacions que responguin a les principals conclusions de les jornades participatives

Estructura participativa i agents implicats

Els membres de la Taula de Treball de Vallcarca, que es reuneixen mensualment, són:

Tècnics del districte de Gràcia i de l’Àrea d’Ecologia Urbana, tècnics assessors del veïnat i representants dels principals col·lectius o entitats: AV Vallcarca Riera-Viaducte, AV Gràcia Nord-Vallcarca, AV Pro-Vallcarca, Assemblea de Vallcarca i AMPES de les escoles públiques de Vallcarca

Les entitats participants a les Jornades del 26, 27 i 28 de novembre de 2014 van ser:

AV Gracia Nord Vallcarca, AV Vallcarca - Riera – Viaducte, Assemblea de Vallcarca, UIA (Unió Internacional d'Arquitectes), Arquitectes sense fronteres, Ateneu popular de Vallcarca, AMPA Escola Montseny Arxiu Observatori Vallcarca, AV Pro Vallcarca, Col·lectiu d'afectats i afectades pel desallotjament de les cases del carrer Argentera, AV Riera Vallcarca, AV Lesseps, Heura Negra, Vallcarca Streetbasketball, Associació joves Vallcarca, Grup d’estudis Coll-Vallcarca

 

Documents d'interès