Vallcarca

Durant els darrers anys, el barri de Vallcarca del districte de Gràcia ha estat marcat per la reforma urbanística que va proposar la Modificació de Pla General Metropolità en l'àmbit de l'avinguda de l'Hospital Militar - Farigola, aprovada definitivament l'any 2002. Aquesta MPGM suposa una reestructuració dels espais lliures i de la vialitat del barri, així com una renovació del teixit edificat existent.

Atès el context econòmic actual, els projectes pendents de materialitzar al barri de Vallcarca, tant de caràcter privat com públic, han necessitat un reajustament en el seu calendari d'execució, provocant una sensació de paràlisi en el desenvolupament del barri. S'ha posat de manifest la necessitat de repensar alguns elements configuradors d'aquest projecte i de recuperar els diferents espais lliures del barri pendents de transformar.

Els passats 26, 27 i 28 de novembre es van realitzar les Jornades participatives de Vallcarca, El barri que volem. Fruït d’aquestes Jornades, l’equip tècnic que dóna suport a la Taula d’entitat de diàleg i convivència de Vallcarca, format per Arquitectes sense Fronteres i la Unió Internacional d’Arquitectes, ha elaborat una memòria amb les principals conclusions. Podeu consultar aquest document aquí.

Així mateix, fruït dels resultats de les jornades participatives, que emplaçaven a l’administració i a les entitats a crear un espai de treball compartit, s’ha constituït un grup de treball mixt. Aquest grup abordarà els diversos projectes a impulsar en el marc del barri de Vallcarca, recollint el full de ruta definit pels resultats de les jornades participatives.

Documents d'interès