Activitat

Primera reunió plenària del Consell

El 6 de maig de 2015 va tenir lloc, a l’auditori del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), la primera reunió plenària del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, des de l’aprovació del nou reglament de funcionament i del procés d’elecció de membres. L’acte va ser presidit per Antoni Vives, tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà. Hi van assistir representants de 50 entitats i institucions de les 62 que actualment integren el Consell.

Després de la benvinguda per part del president, el secretari, Miquel Reñé, va comunicar les organitzacions i persones que formen part del Consell per designació dels grups polítics, dels diferents sectors i dels districtes. Seguidament es va procedir al nomenament dels 10 membres del Plenari representants d’entitats significatives de la ciutat, a proposta del president, tal com es contempla al reglament, i de la vicepresidència, que va recaure en la figura de Lluís Sala, representant de l’Escola Sant Ramon Nonat.

Tot seguit es va iniciar el punt de l’ordre del dia al qual es va dedicar més temps, amb una dinàmica de deliberació i aportacions en grups sobre àmbits de treball i continguts que hauria de tractar el Consell, i sobre les formes d’organització, sistemes i eines de treball per abordar amb èxit els continguts. Les qüestions prioritzades per cada grup van ser exposades al Plenari i es van recollir com a material de base per encetar el camí del Consell.

El secretari Miquel Reñé va explicar l’últim pas formal que caldrà fer per constituir el Consell, que és la creació de la Comissió Permanent. Es tracta d’un òrgan col·legiat de caràcter executiu encarregat de vetllar per l’impuls i el bon funcionament del Consell. Tal com recull el reglament, la Comissió Permanent estarà formada per la presidència o persona en qui delegui; la vicepresidència; la secretaria; fins a nou representants de les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat integrants del Consell i un representant de cadascun dels grups municipals amb representació al consistori. Es va informar que des de l’endemà de la reunió plenària s’obre un procés de consulta a tots els membres del Consell que vulguin formar part d’aquesta Comissió Permanent.

Primera reunió de la Comissió Permanent del Consell

El 28 d’octubre de 2015 va tenir lloc a la Sala Consolat de Mar de l’Ajuntament de Barcelona la primera reunió de la Comissió Permanent del Consell Ciutadà per a la Sostenibilitat. L’acte, presidit per la Janet Sanz, Tinenta d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, acompanyada per Lluis Sala Vicepresident del Consell, va comptar amb l'assistència de representants de dotze entitats, institucions i grups de les setze que integra la Comissió Permanent del Consell.

Els assistents van fer un anàlisi de l’evolució  del Consell des de la seva creació i van valorar positivament la renovació que s'ha produït aquets últims anys. Els membres també van valorar la constitució de la Comissió Permanent com a una oportunitat per impulsar i dinamitzar el Consell i la xarxa de signants del Compromís ciutadà per a la Sostenibilitat de la ciutat de Barcelona que el Consell representa.