Què és?

Què és el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat

El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat és un òrgan consultiu i de participació sectorial de ciutat, que actua en els àmbits relacionats amb la sostenibilitat. És el promotor del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, el full de ruta per avançar cap a una ciutat més sostenible.

Les seves funcions, la seva organització i el seu funcionament intern es regulen a través d’un Reglament intern aprovat pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona el 3 d’octubre de 2014. A partir de l'entrada en vigor d'aquest reglament, el fins ara Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat es transforma en el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.

Amb el nou reglament, es cerca que el Consell representi els diferents col·lectius i sectors implicats en l'assoliment dels objectius del Compromís i sigui alhora el promotor de noves estratègies d'implicació, corresponsabilització i participació de les organitzacions ciutadanes.

Enllaços relacionats: