Premis, jurat i calendari

El Concurs d’idees de Vallcarca es va obrir a equips que disposin d’almenys un tècnic competent en la matèria, i es va fer a una sola volta. La proposta guanyadora va rebre 20.000 euros, i es van atorgar fins a 5 mencions especials de 3.000 euros.

A més del jurat del concurs (veure'n composició més avall), hi va haver una taula tècnica que va vetllar perquè es complissin els paràmetres de planejament i va avaluar els diferents criteris només com a recolzament del jurat, sense tenir capacitat per desestimar cap proposta. Va estar formada per tres representants de l’Ajuntament, un del COAC i un del col·lectiu veïnal.

Els projectes es van poder presentar des de l'endemà de la publicació de les bases fins al 31 de gener de 2017. Es van haver de lliurar al Registre General d'Ecologia Urbana, situat a l'avinguda Diagonal 230, 2a planta, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.

El termini per a la resolució d'aquesta convocatòria va ser de sis mesos a comptar des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds.

Composició del jurat

El jurat que va escollir la proposta guanyadora estava format per cinc representants veïnals, cinc representants de l'Ajuntament, cinc tècnics independents, i un representant de la propietat privada.

 

5 representants veïnals (4 de la Taula de Vallcarca i 1 de la FAVB):

- Representant de la Taula de Vallcarca: ORIOL PORCEL, o persona en qui delegui, representant de les AMPAS/AFAS de les escoles de Vallcarca

- Representant de la Taula de Vallcarca: MANUEL TORIBIO, o persona en qui delegui, representant de l’AVV Gràcia-Nord Vallcarca

- Representant de la Taula de Vallcarca: FRANCESC RUESTES, o persona en qui delegui, representant de l’AVV PRO Vallcarca

- Representant de la Taula de Vallcarca: JOSÉ GONZALEZ, o persona en qui delegui, representant de l’assemblea de Vallcarca

- Representant de la Taula de Vallcarca: CAMILO RAMOS, o persona en qui delegui, en representació de la FAVB

 

5 representant de l’Ajuntament de Barcelona:

- La Cinquena Tinenta d’Alcaldia, JANET SANZ o persona en qui delegui.

- El Regidor del Districte de Gràcia, ELOI BADIA o persona en qui delegui.

- El Regidor d’Habitatge, JOSEP MARIA MONTANER o persona en qui delegui.

- La Gerent adjunta d’Urbanisme, AURORA LOPEZ o persona en qui delegui.

- El Director de Model Urbà, ANTONI MARIA SALVADO o persona en qui delegui.

 

5 tècnics independents:

- 1 arquitecte o altre tècnic paisatgista designat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) : MARINA CERVERA, o persona en qui delegui.

- 1 arquitecte especialista en planejament i/o desenvolupament urbà designat pel COAC: LLUÍS COMERON o persona en qui delegui.

- 1 arquitecte jove especialista en urbanisme de gènere designat per la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB): JORDI ROS o persona en qui delegui.

- 1 tècnic especialista en sociologia o similar designat per l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP): MARC PARÉS o persona en qui delegui.

- 1 tècnic especialista en medi ambient designat pel Col·legi de Mediambientòlegs: SERGI MIQUEL RUIZ o persona en qui delegui.

 

1 representant de la propietat privada:

- MIQUEL MONTOLIO o persona en qui delegui.