Equipaments

La ciutat de Barcelona disposa d’equipaments municipals especialitzats en els àmbits de l’ecologia, l'urbanisme i la mobilitat, que disposen d’una oferta educativa i de lleure que fa èmfasi en els temes vinculats amb el cicle de la matèria, l’energia o la mobilitat sostenible. Així, els equipaments aborden temes com ara l'eficiència i l'autoconsum energètic, l’estalvi energètic i la producció local d’energia, la sostenibilitat, la natura a la ciutat, la biodiversitat, la prevenció de residus o l’aigua.

La Fàbrica del Sol

Centre de Formació del Laberint d’Horta

Biblioteca - Centre de Formació del Laberint d'Horta

Espai lúdic ambiental per a famílies del Parc de la Ciutadella

Punt verd escolar

Centre de la Platja

Servei de documentació d'educació ambiental

Punt Verd de barri de la Barceloneta (consulteu en aquest enllaç la programació 2015)