Ambients aquàtics i basses naturalitzades

18/05/2018 - 13:51 h

El dimarts 22 de maig l’Ajuntament de Barcelona acull la setena sessió del Cicle de seminaris tècnics de promoció de la biodiversitat urbana des del verd urbà, en el marc del qual es tractaran els àmbits aquàtics i les basses naturalitzades. La naturalització de basses intenta oferir una alternativa a la gestió química i que sigui la mateixa bassa la que es reguli per si sola a través de l’equilibri natural.

El dimarts 22 de maig l’Ajuntament de Barcelona acull la setena sessió del Cicle de seminaris tècnics de promoció de la biodiversitat urbana des del verd urbà, un cicle organitzat per Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Barcelona, sota la coordinació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

La jornada tindrà lloc al Jardí Botànic i tractarà sobre Ambients aquàtics i basses naturalitzades i entre els temes a tractar els tècnics de l’Ajuntament de Barcelona explicaran la política actual de naturalització de les basses de la ciutat.

Com funciones les basses naturalitzades?

La naturalització de basses intenta oferir una alternativa a la gestió química i que sigui la mateixa bassa la que es reguli per si sola a través de l’equilibri natural.

Per naturalitzar una bassa es poden fer servir diversos organismes (com ara els integrants del zooplàncton) que ajuden a mantenir l’aigua transparent. D’altra banda, la presència de fauna detritívora (cargols aquàtics i altres) ajuda a processar ràpidament la matèria orgànica en descomposició i la fauna depredadora de la bassa (larves de libèl·lules, entre altres) permet controlar les poblacions de mosquits.

Per preservar la flora i la fauna d’aquestes basses s’està treballant per retirar les especies invasores (principalment les tortugues de Florida i els carpins), evitar l’excés de matèria orgànica dins la bassa i plantar plantes aquàtiques que fan funcions ecològiques.

Una gestió adequada al tipus d’hàbitat permet gaudir d’aquests espais naturals a la ciutat, que refresquen, tenen un atractiu important per al gaudi, són un recurs pedagògic i generen activitats d’implicació de la ciutadania.

Basses ornamentals i naturals de Barcelona

La ciutat de Barcelona compta amb un conjunt de basses ornamentals amb un gran valor cultural, estètic i natural.

A les basses hi podem trobar amfibis com la granota verda, el tòtil i la reineta, o invertebrats aquàtics com cargols, libèl·lules o espiadimonis. De plantes hi trobem espècies com el nenúfar, el lliri, la Tàlia, el papir o l’asparella, una alga que ajuda a mantenir l’aigua transparent i proporciona refugi a la fauna.

Actualment a Barcelona s’han naturalitzat les següents basses

Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer

Jardins d’Aclimatació

Jardins del Teatre Grec

Jardins de Laribal

Viver de Tres Pins

Jardins del Palau de Pedralbes

Turó Park